Roztocze, Bełżec, Trasa rowerowa.

Zwiedzając Roztocze czy też poruszając się trasami rowerowymi przez tą niezwykłą krainę nie można pominąć Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu, które powstało na terenie dawnego hitlerowskiego obozu zagłady. Poniżej wpisu znajduje się link do filmu, który ilustruje nam kierunek zwiedzania terenu Muzeum. Jest to miejsce, które powinniśmy uwzględniać przy planowaniu trasy rowerowej biegnącej szlakami Roztocza. Na terenie obozu zagłady ginęli Żydzi przywożeni transportami kolejowymi z dystryktu lwowskiego i lubelskiego oraz Austrii, Belgii, Czech, Danii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Węgier i terenu byłego ZSRR. Według szacunkowych danych hitlerowcy zamordowali ok. 430 tys. Żydów, zginęło tu również ok. 1500 Polaków za udzielanie pomocy Żydom. W 1943 roku hitlerowcy zlikwidowali obóz, budynki zniszczono, a cały teren obsadzono sosnami. Przez wiele lat miejsce, gdzie dokonano tak strasznej zbrodni było zapomniane. Odsłonięcie pierwszego pomnika na terenie byłego obozu zagłady miało miejsce w 1963 r. Pomnik, który stanął na celowo zalesionym przez nazistów terenie, nie był właściwym memoriałem dla wielu tysięcy ludzi tu pomordowanych i w żaden sposób nie zabezpieczał miejsca pochówku. Kompleksowe upamiętnienie wraz z ekspozycją muzealną na temat historii obozu dostępne jest dla zwiedzających od 2004 roku jako Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu, które jest oddziałem Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Stało się to dzięki porozumieniu o wspólnej inwestycji w zakresie budowy kompleksu pomnikowego i muzealnego, podpisanego pomiędzy  The American Jewish Committee i Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Trasy rowerowe biegnące ścieżkami, drogami i szlakami Roztocza umożliwiają nam podziwianie wspaniałej przyrody tego pięknego regionu jak również poznawanie miejsc związanych z jego historią. Zachęcam do odwiedzania Roztocza, Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu i odwiedzanie innych miejsc pamięci położonych na trasach rowerowych.

FILM – ROZTOCZE, BEŁŻEC, TRASA ROWEROWA.

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Mixx
 • Blip
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Twitter
 • Reddit
 • StumbleUpon

Roztocze, Józefów, Trasa rowerowa.

Trasa rowerowa, Roztocze, Józefów, jak nazwa trasy wskazuje przebiega drogami i ścieżkami położonymi w okolicach miasteczka Józefów na Roztoczu. Poniżej wpisu znajdują się linki do mapy za zdjęciami oraz filmu, które ilustrują naszą wycieczkę. Józefów na Roztoczu został założony w 1725 r. Miasto przez wiele lat bardzo dobrze prosperowało i było centrum przemysłowo-kulturalnym regionu. Najbardziej dramatyczny okres w historii miasta przypada na czas II Wojny Światowej. Liczne miejsca pamięci związane z tym okresem odnajdziemy na naszej Trasie rowerowej, Roztocze, Józefów. Miasto Józefów, uważane przez Hitlerowców za centrum ruchu oporu było wielokrotnie bombardowane, a 1 czerwca 1943 r. hitlerowcy podjęli próbę jego pacyfikacji, nieudaną dzięki brawurowej akcji oddziałów Armii Krajowej. W tym czasie tereny Józefowa i jego okolice nazywane były „Republiką Józefowską”. Opuszczając Józefów, Trasa rowerowa, Roztocze, Józefów, prowadzi nas na wzgórza położone na północ od miasteczka. Rozpościera się z nich wspaniały widok na Puszczę Solską i położone w dole miasteczko. Dalej poruszamy się drogami i ścieżkami położonymi na terenie otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego. Jest to obszar z urozmaiconą rzeźbą terenu, łańcuchy wapiennych wzgórz o wysokości 350 m.n.p.m. porośnięte wspaniałymi lasami z enklawami pól uprawnych przeplatają się z dolinami wysłanymi piaskami polodowcowymi. Poruszanie się Trasą rowerową, Roztocze, Józefów, umożliwia nam podziwianie wspaniałych lasów, w których gatunkami panującymi są: sosna, jodła, buk. Z pozostałych około 30 rodzimych gatunków drzew najliczniej występują: dąb, olsza, lipa, brzoza, świerk, modrzew, grab, jawor, jesion i klon. Równie bogata jest fauna Roztoczańskiego Parku Narodowego. Występują tu wszystkie typowe zwierzęta leśne: jeleń, sarna, dzik, wilk, lis, borsuk, kuna, a nad wodami wydra. Okresowo spotyka się łosia i rysia. Zarówno roztoczańskie wzgórza jak i równiny są wymarzonymi terenami na piesze i rowerowe wycieczki. Liczne pomniki przyrody, czyste powietrze i wody w rzekach oraz niezwykle bogata historia i niespotykana gościnność miejscowej ludności mogą zauroczyć każdego turystę i wczasowicza. Zachęcam do odwiedzania Roztocza oraz pokonania Trasy rowerowej, Roztocze, Józefów.

MAPA – ROZTOCZE, JÓZEFÓW, TRASA ROWEROWA

FILM – ROZTOCZE, JÓZEFÓW, TRASA ROWEROWA

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Mixx
 • Blip
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Twitter
 • Reddit
 • StumbleUpon

Roztocze, Horyniec-Zdrój, Trasa rowerowa.

Trasa rowerowa, Roztocze, Horyniec-Zdrój, biegnie pięknymi szlakami położonymi w okolicach miejscowości Horyniec-Zdrój. Poniżej wpisu znajdują się linki do mapy ze zdjęciami oraz filmu, które ilustrują naszą wycieczkę. Opuszczając Horyniec-Zdrój przejeżdżamy obok zalewu położonego w lesie, gdzie dominującym zbiorowiskiem leśnym jest zniekształcony grąd wysoki. Gatunkami charakterystycznymi dla grądu wysokiego są: grab zwyczajny, buk zwyczajny, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, dąb szypułkowy. Trasa rowerowa, Roztocze, Horyniec-Zdrój, prowadzi nas dalej leśnymi drogami do Cerkwi Greckokatolickiej PW. ŚW. Praskewy, która należy do najstarszych i najlepiej zachowanych obiektów drewnianego budownictwa cerkiewnego w Polsce. Położona jest na wzgórzu, otoczona jest murem z kamienia bruśnieńskiego, stąd również charakter obronny tej budowli. Cerkiew jest obiektem o charakterze późnogotyckim, zbudowaną na rzucie trzech kwadratów. Na ścianie ikonostasowej oraz w prezbiterium zachowała się polichromia malowana na drewnie. Jadąc trasą rowerową, Roztocze, Horyniec-Zdrój i podziwiając wspaniałe roztoczańskie widoki, docieramy do podnóża wzniesienia zwanego „buczyną” nie opodal wsi Nowiny Horynieckie. Usytuowana jest tu drewniana Kaplica Matki Bożej, zbudowana w 1893 r. w miejscu starszego obiektu. W otoczeniu kaplicy wybija kilka silnych źródeł lekko zmineralizowanej wody. Kaplica stanowi od dawna miejsce kultu okolicznych mieszkańców, a wodzie przypisuje się uzdrawiające działanie, szczególnie przy chorobach oczu. Trasa rowerowa, Roztocze, Horyniec-Zdrój, prowadzi nas przez piękny stary las do trzeciego charakterystycznego miejsca na naszej trasie, tzw.: „Świątyni Słońcka”. Przyjmuje się, że miejsce to służyło do kultu pogańskiego. Do dziś w miejscu tym przetrwało tylko kilka kamieni tworzących krąg, wraz z centralnie położonym kamieniem, który posiada wydrążony otwór. Według niektórych legend miał to być zegar astronomiczny, ukazujący ruch słońca, gdzie przez otwór w kamieniu miał padać promień słońca na odpowiedni kamień w kręgu, wyznaczający właściwą porę roku. Przebycie trasy rowerowej, Roztocze, Horyniec-Zdrój, pozwala nam podziwiać piękne roztoczańskie widoki, fantastyczne długowieczne bory jak i odwiedzić miejsca związane z historią tego regionu. Zachęcam do odbywania wycieczek rowerowych i odwiedzania Roztocza.

MAPA – ROZTOCZE, HORYNIEC-ZDRÓJ, TRASA ROWEROWA

FILM – ROZTOCZE, HORYNIEC-ZDRÓJ, TRASA ROWEROWA

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Mixx
 • Blip
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Twitter
 • Reddit
 • StumbleUpon

Roztocze, Park w Sieniawie, Trasa rowerowa.

Trasa rowerowa biegnąca drogami Roztocza powinna prowadzić nas również przez Park w Sieniawie. Poniżej wpisu umieszczony jest link do filmu ilustrującego spacer przez Park w Sieniawie.  Sieniawa jest miastem położonym w południowej części Kotliny Sandomierskiej, w dolinie Sanu, w pobliżu ujścia do Sanu rzeki Lubaczówki i Wisłoki. Odwiedzając to miasteczko koniecznie trzeba zobaczyć zbytki znajdujące się w jego granicach, a w szczególności: Zespół Pałacowo Parkowy, Ratusz, pozostałości fortyfikacji miejskich, dawną karczmę z II poł. XIX w., Zespół klasztorny Dominikanów z ok. 1754 r. Trasa rowerowa biegnąca przez tą piękną okolicę, jeżeli będzie prowadziła przez Park w Sieniawie, pozwoli podróżującemu na chwilę wytchnienia w cieniu pięknych drzew oraz w we wspaniałym mikroklimacie. Położony na terenie parku pałac został wybudowany przez hetmana wielkiego koronnego Adama Mikołaja Sieniawskiego na początku XVIII w., a dzisiejszy wygląd pałac uzyskał po przebudowie dokonanej przez Czartoryskich w latach 1881-1883. Pierwotnie założenie ogrodowe było skromne i realizowało przede wszystkim program użytkowy. W ogrodzie rosło po kilkadziesiąt drzewek pomarańczy, cytryny, migdałów, oliwek i fig. Funkcja ogrodu w Sieniawie zmieniła się z przejściem majątku w ręce Czartoryskich. Co prawda jeszcze przez kilka lat wysyłano owoce południowe z Sieniawy do Puław, jednak w momencie, gdy Czartoryscy osiedli tu na stałe, jego funkcja użytkowa powoli zanikała. Izabela Czartoryska uczyniła z Sieniawy ośrodek życia polityczno-kulturalnego. Urządzano tu wielkie bale i podejmowano dostojnych gości. Wystawiano także sztuki teatralne i żywe obrazy. Obecnie Park w Sieniawie prezentuje się znakomicie, szczególnie warto wybrać się w to miejsce jesienią, gdy na drzewach możemy podziwiać wspaniałe kolory. Zachęcam do odwiedzania Parku w Sieniawie jak również uwzględniania tego miejsca przy planowaniu trasy rowerowej biegnącej przez Roztocze lub Pogórze Przemyskie.

FILM – ROZTOCZE, PARK w SIENIAWIE

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Mixx
 • Blip
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Twitter
 • Reddit
 • StumbleUpon

Roztocze, Puszcza Solska, Trasa rowerowa.

Trasa rowerowa – Roztocze, Puszcza Solska – prowadzi drogami położonymi na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Poniżej wpisu znajdują się linki do mapy ze zdjęciami oraz filmu, które ilustrują wycieczkę. W Józefowie położonym na granicy Puszczy Solskiej wjeżdżamy na zielony szlak turystyczny. W kamieniołomach znajdujących się obok Józefowa została wybudowana wieża widokowa, z której rozpościera się piękny widok na otaczające to miasteczko lasy. Zachęcam do odwiedzenia tego punktu widokowego. Trasa rowerowa – Roztocze, Puszcza Solska – przebiega w większości dobrymi utwardzonymi drogami, które nie sprawiają problemów rowerzystom. Pierwszym charakterystycznym punktem na naszej trasie jest „Fryszarka” gdzie przejeżdżamy drewnianym mostkiem nad rzeką „Sopot”. Kilkadziesiąt metrów dalej napotykamy pomnik upamiętniający miejsce, gdzie partyzanci wystawiali placówki w czasie II Wojny Światowej. Po przejechaniu około 10,5 km trasą rowerową – Roztocze, Puszcza Solska – opuszczamy zielony szlak turystyczny (asfaltową drogę) i dokonujemy zwrotu w lewo w drogę gruntową, która prowadzi do „Rezerwatu Czartowe Pole”. Jest to piękne miejsce nad rzeką „Sopot”, gdzie możemy obserwować puszczańską przyrodę z fantastycznie położonych ścieżek widokowych. Po opuszczeniu tego miejsca wkraczamy ponownie na zielony szlak turystyczny i jedziemy w kierunku miejsca oznaczonego jako „Błudek”. W latach 1944-1945 znajdował się tu obóz NKWD gdzie przetrzymywani byli żołnierze AK i BCH. Trasa rowerowa – Roztocze, Puszcza Solska – prowadzi dalej ładną leśną aleją w kierunku leśniczówki „Borowe Młyny”. Dokonujemy tu zwrotu w lewo na niebieski szlak rowerowy, którym jedziemy, aż do napotkania czarnego szlaku turystycznego. Poruszają się tą trasą możemy podziwiać z jednej strony ładny las sosnowy, a z drugiej piękny las mieszany, który schodzi zboczem do rzeki „Tanew”. Czarny szlak turystyczny prowadzi nas dalej przez „Rezerwat nad Tanwią”. Podziwiamy tu piękną przyrodę, fantastyczne progi wodne jak również możemy odwiedzić wzgórze o nazwie „Kościółek” lub „Zamczysko”, gdzie prowadzone były badania archeologiczne i odkryto ślady osadnictwa z VIII w. Trasa rowerowa – Roztocze, Puszcza Solska – prowadzi dalej przez Susiec,  Grabowicę, Hamernię do Józefowa. Ten odcinek naszej trasy biegnie przez trzy wzniesienia, z których możemy podziwiać ładne widoki na roztoczańskie doliny. Trasa rowerowa – Roztocze, Puszcza Solska – ma długość około 65 km i biegnie przez ładne zakątki Roztocza. Pokonując wyznaczoną trasę możemy podziwiać niezwykłą puszczańską przyrodę, miejsca związane z historią kraju jak też fantastyczne widoki. Zachęcam do odwiedzania Roztocza w tym oczywiście Puszczy Solskiej.

MAPA – ROZTOCZE, PUSZCZA SOLSKA

FILM – ROZTOCZE, PUSZCZA SOLSKA

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Mixx
 • Blip
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Twitter
 • Reddit
 • StumbleUpon

Roztocze, Cieszanów, Trasa rowerowa.

Trasa rowerowa – Roztocze, Cieszanów – biegnie pięknymi roztoczańskimi drogami. Poniżej wpisu znajdują się linki do mapy ze zdjęciami oraz filmu, które ilustrują szczegółowo naszą trasę. Początek trasy rowerowej – Roztocze, Cieszanów – znajduje się jak nazwa trasy wskazuje w Cieszanowie. Jest to malownicze miasteczko położone w dolinie rzeki „Brusienki”, która swój początek bierze na krańcach Roztocza Południowego. Prowadzone w tym rejonie badania archeologiczne wykazały ślady osadnictwa z epoki neolitu (ok. 2000 – 1700 r. p.n.r.). Właściwe dzieje Cieszanowa można jednak śledzić od XVI w. Pierwszą źródłową wzmianką o Cieszanowie jest zapis w Lubelskiej Księdze Podkomorskiej z 1496 r. W okolicach tego miasteczka znajduje się wiele obiektów zabytkowych, które warto odwiedzić, niektóre z nich to prawdziwe perły. Należy do nich niewątpliwie drewniana cerkiew w Gorajcu (XVI w.). Godne uwagi są też inne tutejsze cerkwie (w części zamienione na kościoły), zarówno te stare – drewniane, jak i nowsze – murowane, będące ozdobą wielu miejscowości. Po opuszczeniu Cieszanowa, trasa rowerowa – Roztocze, Cieszanów – prowadzi nas przez wieś Nowe Sioło w kierunku „Rezerwatu Przyrody Jedlina”. Obejmuje on fragmenty ponad 120-letnich drzewostanów jodłowych i mieszanych z udziałem jodły, dębu, sosny, świerku, brzozy i grabu, będących rzadkością na obszarze Płaskowyża Tarnogrodzkiego.  Dzięki stosunkowo małej ingerencji człowieka chronione drzewostany utrzymały „puszczański” charakter, z dużą liczbą drzew martwych, na których rozwijają się zbiorowiska mchów, porostów i grzybów. W rezerwacie zachowało się też wiele drzew, głównie jodeł i dębów o wymiarach pomnikowych (średnica licznych drzew na wysokości 1,30 m od ziemi przekracza 1 m, a ich wysokość dochodzi do 40 m). Jadąc dalej trasą rowerową – Roztocze, Cieszanów – docieramy do miejscowości Horyniec Zdrój. Najstarsza wzmianka o Horyńcu pojawia się w 1444 r. Za sprawą rodu Ponińskich Horyniec stał się uzdrowiskiem i znanym ośrodkiem kultury. Lecznicze właściwości tutejszych źródeł siarczanowych znane są od dawna. Miała tu bywać w celach zdrowotnych Marysieńka Sobieska, a nawet sam król Sobieski. W latach 30 XX w. w Horyńcu było 16 pensjonatów oferujących 500 miejsc. Niestety wszystkie urządzenia kąpielowe jak i pensjonaty zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. Próby odtworzenia uzdrowiska prowadzono od 1957 r. Obecnie na jego terenie działa kilka ośrodków sanatoryjnych. Po opuszczeniu uzdrowiska kierujemy się trasą rowerową – Roztocze, Cieszanów – w kierunku wioski Nowiny Horynieckie. Jednak nie wjeżdżamy do tej miejscowości lecz wspinamy się asfaltową drogą na Górę Brusno, która znajduje się przed nami. Krajobraz Roztocza budują obszerne i rozłożyste wzniesienia o charakterze płaskowyżów, o silnie rozwiniętych równaniach wierzchowinowych, przeciętnej wysokości 300-360 m n.p.m., przy deniwelacjach dochodzących do 100 m. Do najwyższych wzniesień tego rejonu należą – Wielki Dział 390,4 m n.p.m., Krągły Goraj 388,7 m n.p.m i Długi Goraj 391,5 m n.p.m. Na szczycie wzniesienia, obok wieży przeciwpożarowej, dokonujemy zwrotu w lewo i zjeżdżamy w dół góry. Podczas zjazdu możemy podziwiać kamieniołom znajdujący się na zboczu góry oraz piękną panoramę, która rozpościera się przed nami. Trasa rowerowa – Roztocze, Cieszanów – prowadzi nas dalej przez wieś Nowe Brusno do Cieszanowa. Obok naszej trasy znajduje się pomnik upamiętniający mieszkańców wsi Rudka, którzy zginęli 19 IV 1944 r. po ataku UPA, oraz Cerkiew Greckokatolicka pw. Przenajświętszej Bogarodzicy. Trasa rowerowa – Roztocze, Cieszanów – biegnie pięknymi i malowniczymi drogami Roztocza. Trasa ma długość około 50 km, podczas jej pokonywania możemy podziwiać piękne widoki i fantastyczne lasy. Wszyscy, którzy lubią zdobywać wzniesienia też będą mogli się wykazać. Zachęcam do odwiedzania Roztocza i cieszenia się pięknymi krajobrazami.

MAPA – ROZTOCZE, CIESZANÓW, TRASA ROWEROWA

FILM – ROZTOCZE, CIESZANÓW, TRASA ROWEROWA

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Mixx
 • Blip
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Twitter
 • Reddit
 • StumbleUpon

Roztocze, Tarnogród-Józefów, trasa rowerowa

Roztocze, Tarnogród-Józefów – to trasa rowerowa, która poprowadzi nas drogami Roztocza położonymi pomiędzy miejscowościami Tarnogród i Józefów. Zamieszczone poniżej linki zawierają odpowiednio: mapę i film, ilustrujące przebieg trasy. Wyruszamy z Tarnogrodu kierując się do miejscowości Korchów Pierwszy. Droga jest asfaltowa i znajduje się na niej kilka małych pagórków. W miejscowości Korchów Pierwszy wjeżdżamy na polną drogę, którą kierujemy się do położonej w małej dolince miejscowości Chmielek. Jadąc wskazaną drogą pokonujemy lekki podjazd i zdobywamy pierwszą większą górkę, z której mamy ładny widok na okoliczne miejscowości i lasy. Po przejechaniu przez miejscowość Chmielek wspinamy się około 1,5 km podjazdem (droga asfaltowa) na kolejne wzniesienie i zjeżdżamy następnie w kierunku miejscowości Pisklaki i Szostaki. Za tymi miejscowościami dokonujemy zwrotu w lewo, na gruntową drogę, która poprowadzi nas do Aleksandrowa. Po przekroczeniu mostu na rzece Tanew, możemy jechać prosto do Aleksandrowa, lub dokonać zwrotu w prawo i kierować się do tej miejscowości leśnymi ścieżkami i duktami, przez wieś Kozaki Osuchowskie. Wskazana wioska, jak wiele innych na tym terenie, została spacyfikowana przez Niemców w dniu 29 kwietnia 1943 r., w ramach walk z partyzantami, których liczne oddziały znajdowały się na terenie Puszczy Solskiej oraz w Lasach Janowskich. W czasie II Wojny Światowej również okolice Aleksandrowa były terenem walk z oddziałami niemieckimi, a miejscowość ta była kilkakrotnie pacyfikowana za udzielanie pomocy partyzantom.  W czasie zawieruchy wojennej zginęło około 500 mieszkańców tej miejscowości. Po opuszczeniu Aleksandrowa – trasa Roztocze, Tarnogród-Józefów – prowadzi nas asfaltowymi drogami do Górecka Kościelnego. Przy moście na rzece Szum zlokalizowany jest cmentarz wojskowy. Znajdują się tam groby żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r. Najpierw w dniach 14-15 września 1939 r. oddziały Armii Kraków prowadziły walki z Niemcami na tym terenie, a następnie w dniach 25-26 września 1939 r. zgrupowanie gen.  Przedrzymirskiego próbowało przedrzeć się przez otaczające je oddziały niemieckie. W Górecku Kościelnym zlokalizowany jest modrzewiowy kościół parafialny pw. św. Stanisława z XVIII w., a na przepływającej tędy rzece Szum znajduje się  kapliczka „na wodzie” z XIX w., która jest otoczona 6 pomnikowymi dębami szypułkowymi. Dalej kierujemy się asfaltowymi drogami, biegnącymi malowniczymi lasami, przez Górecko Stare do Józefowa. Na trasie tej znajduje się jeden stromy podjazd, a po jego przejechaniu,  napotykamy pomnik poświęcony poległym w dniach 22 i 23 czerwca 1944 r. partyzantom, polskiego zgrupowania kpt. WICKA, przedzierającym się z hitlerowskiego okrążenia w Puszczy Solskiej.  Po dotarciu do Józefowa, kierujemy się do kamieniołomów, położnych na południowych peryferiach miasta. Znajduje się tam pomnik „Miszki Tatara” (Umer Achmołła Atamanow) dowódcy oddziału partyzanckiego z czasów II wojny światowej oraz punkt widokowy. Kamieniołomy w Józefowie są najwyżej położonym punktem na naszej trasie. Z wieży widokowej możemy podziwiać piękną panoramę Puszczy Solskiej i okolic Józefowa. Kolejne miejsce pamięci narodowej, położone na naszej trasie, znajduje się w miejscowości Osuchy. W lesie w Osuchach odnajdujemy cmentarz około 300 partyzantów Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, poległych w dniach 25-26 czerwca 1944 roku, w bitwie pod Osuchami (nazywanej też bitwą nad Tanwią lub Bitwą nad Sopotem). Była to największa bitwa partyzancka stoczona na terenie Lubelszczyzny podczas II Wojny Światowej. Osuchy to ostatnie miejsce naszej trasy – Roztocze, Tarnogród-Józefów – położone na granicy lasów puszczańskich. Do Tarnogrodu wracamy asfaltowymi drogami przez miejscowości: Łukowa, Chmielek, Szarajówka. Na odcinku tym znajduje się kilka wzniesień, które dają się zapamiętać naszym mięśniom. Trasa – Roztocze, Tarnogród-Józefów  – prowadzi drogami z których można podziwiać ładne widoki. Odwiedzamy też kilka miejsc upamiętniających wydarzenia z historii naszego kraju.

MAPA – ROZTOCZE, TARNOGRÓD-JÓZEFÓW

FILM – ROZTOCZE, TARNOGRÓD-JÓZEFÓW

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Mixx
 • Blip
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Twitter
 • Reddit
 • StumbleUpon

Puszcza Solska, Roztocze, trasa rowerowa

Puszcza Solska na Roztoczu to piękny obszar leśny położony na wschodzie Polski, idealny do wyznaczania i pokonywania tras rowerowych.  Poniższy film przedstawia miejsca, które znajdują się blisko Józefowa, Czartowego Pola, Szumów na Tanwi. Na terenie Puszczy utworzony został Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej – 11 maja 1988 r. Całość jego powierzchni zajmuje 28980 ha z czego: lasy stanowią 85, 6%, grunty orne i użytki zielone 11,4%, wody i pozostałe grunty: 3%. W zdecydowanej części Park obejmuje Kotlinę Sandomierską w dorzeczu górnej Tanwi, Sopotu i Szumu oraz południowy skrawek Roztocza Środkowego. Położenie w rejonie dwóch odmiennych jednostek fizjograficznych powoduje, że jest to obszar bardzo atrakcyjny pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Dużą osobliwością geologiczną Parku są progi tektoniczne pochodzące z okresu tworzenia się Karpat. Są one wyraźnie widoczne w korytach rzek: Tanwi i Sopotu. W miejscach tych utworzone zostały dwa rezerwaty krajobrazowe „Nad Tanwią” i „Czartowe Pole”. REZERWATY: „Nad Tanwią” – krajobrazowy, o powierzchni 41,3 ha. Utworzony został w 1958 r. Położony jest w dolinie rzeki Tanew, u ujścia potoku Jeleń, w okolicach miejscowości Rebizanty. Lokalizacja rezerwatu w miejscu przełomu rzeki przez strefę krawędziową Roztocza w kierunku Kotliny Sandomierskiej decyduje o jego niespotykanych walorach krajobrazowych. Największa osobliwość rezerwatu stanowi ciąg 24 progów tworzących widowiskowe wodospady zwane szumami „szypotami” lub „szumami”. Poza granicami rezerwatu, na rzece Jeleń występuje największy wodospad Parku, który ma 1,5 m wysokości. „Czartowe Pole” – o powierzchni 63,7 ha. Utworzony został w 1958 r. Obejmuje on dolinę rzeki Sopot w miejscu gdzie przełamuje się ona przez krawędź Roztocza. Głęboka wcięta dolina powstała na skutek wymycia piaszczystych utworów czwartorzędowych. W korycie rzeki występują progi wycięte w wapieniach trzeciorzędowych, tworzące stopnie o postrzępionej linii. Rezerwat leśny „Bukowy las” – częściowy, utworzony w celu zachowania buczyny karpackiej wraz z licznie występującymi gatunkami górskimi i chronionymi. Rezerwat torfowiskowy „Obary” – obejmuje zasięgiem torfowiska z szeregiem drobnych oczek wodnych. Puszcza Solska, Roztocze, to miejsce, gdzie można odpocząć po ciężkim tygodniu pracy. Uważam, że każdy kto ma możliwość, powinien się tam wybierać na piesze wycieczki jak i rowerowe wyprawy. Znajdziemy tam zarówno ładne utwardzone drogi, które łatwo pokonać rowerem jak też możemy odkryć dość strome podjazdy. Puszcza Solska, Roztocze, to idealne miejsce na weekend.

FILM – PUSZCZA SOLSKA, ROZTOCZE

Notka przygotowana na podstawie informacji zawartych na tablicy informacyjnej umieszczonej przez „Parki Krajobrazowe Zamojszczyzny” obok Puszczy Solskiej.

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Mixx
 • Blip
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Twitter
 • Reddit
 • StumbleUpon

Puszcza Solska, Czartowe Pole, trasa rowerowa

Puszcza Solska, Czartowe Pole, to jedno z najpiękniejszych miejsc Roztocza. W przypadku jazdy rowerem przez Puszczę Solską (Roztocze), Czartowe Pole jest obowiązkowym punktem każdej trasy rowerowej. Zamieszczony poniżej film powinien przybliżyć piękno tego miejsca. Czartowe Pole w Puszczy Solskiej jest rezerwatem krajobrazowo-leśnym, który został utworzony 21 VII 1958 r. na mocy Zarządzania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Zajmuje powierzchnię 63,71 ha z czego 26,66 ha objęto ochroną ścisłą a 37,05 ha częściową. Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona naturalnego krajobrazu roztoczańskiego i malowniczej doliny rzeki Sopot przecinającej strefę krawędziową Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej. Nazwa „Czartowe Pole” pochodzi od legendy głoszącej, że kiedyś „jeno czarci tam hasali” i odnosi się do śródleśnej polany – usytuowanej w jego obrębie. Rezerwat swoim zasięgiem obejmuje jednak nie tylko wspomnianą polanę, ale przede wszystkim dolinę rzeki Sopot wraz z serią wodospadów. Przez jego obszar przebiega ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna oznakowana kolorem niebieskim. Na terenie Rezerwatu znajdują się pozostałości dużego niegdyś zakładu przemysłowego Ordynacji Zamojskiej wybudowanego w połowie XVIII w. W latach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego zakład był dzierżawiony przez Lejbusia Kahan a następnie Całę Wax – właściciela drukarni hebrajskiej w Józefowie. Po śmierci Waxa dzierżawili go jego synowie. W latach trzydziestych XIX w. produkowano tu ok. 4000 ryz papieru tj. ok. 80% całej produkcji w guberni lubelskiej. Wytwarzano tu 9 gatunków papieru m.in. pakowy, drukowy, kancelaryjny i stemplowy. Do upadku papierni przyczyniła się bezpośrednio powódź mająca miejsce w 1849 r. i w 1870 r. oraz pożar w 1883 r. Odbudowa zakładu z powodu ogromnych zniszczeń stała się nieopłacalna. Puszcza Solska, Czartowe Pole, to miejsce, które mnie oczarowało i każdego lata staram się tam wybrać i wszystkich do tego zachęcam.

FILM – PUSZCZA SOLSKA, CZARTOWE POLE

Notka na podstawie informacji z Tablicy umieszczonej przy wejściu na teren Rezerwatu.

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Mixx
 • Blip
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • Twitter
 • Reddit
 • StumbleUpon