Puszcza Kampinoska, Sieraków, Trasa rowerowa.

Trasa rowerowa – Puszcza Kampinoska, Sieraków – prowadzi leśnymi drogami i ścieżkami położonymi w okolicach wsi Sieraków znajdującej się na granicy Kampinoskiego Parku Narodowego. Poniżej wpisu znajdują się linki do mapy ze zdjęciami oraz filmu, które ilustrują wycieczkę. Warszawę opuszczamy ul. Górczewską i jedziemy przez Stare Babice i Lipków do Puszczy Kampinoskiej. Około 200 m przed wsią Sieraków dokonujemy zwrotu w prawo i ruszamy czarnym szlakiem turystycznym w głąb sosnowego lasu. Tereny te pełne są miejsc pamięci związanych z dramatycznymi wydarzeniami II wojny światowej. Tutaj, na przedpolach Warszawy, pod Laskami i Sierakowem toczone były bitwy we wrześniu 1939 r., na polach pod Dąbrową i Wólką Węglowa, miała miejsce słynna szarża Ułanów Jazłowieckich. Trasa rowerowa – Puszcza Kampinoska, Sieraków – po napotkaniu niebieskiego szlaku turystycznego, kieruje się nim na „Górę Ojca”. Jest ona jedną z najważniejszych wydm w Kampinoskim Parku Narodowym, jej wysokość wynosi 100,62 m n.p.m. W 1990 r. na wydmie wzniesiono jedną z siedmiu wież przeciwpożarowych, które tworzą sieć obserwacyjną na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Trasa rowerowa – Puszcza Kampinoska, Sierków – prowadzi nas dalej czerwonym szlakiem turystycznym, a następnie żółtym szlakiem turystycznym do miejsca oznaczonego jako „Nadłuże”. Znajduje się tu kamień Ułanów Jazłowieckich, upamiętniający bitwę z roku 1939. Dokonujemy tu kolejnego zwrotu i ruszamy czarnym szlakiem turystycznym w kierunku wsi Sieraków. Otaczający las jest piękny każdą porą roku ale najładniej jest tu po świeżym zimowym opadzie białego puchu, gdy gałęzie drzew okryje śnieg, wtedy najzwyklejsza sosna wygląda zjawiskowo. Kolejny zwrot trasy rowerowej – Puszcza Kampinoska, Sieraków – następuje na zachodnim krańcu wsi Sieraków, gdzie przy krzyżu skręcamy w prawo. Kolejne kilka kilometrów prowadzi przez jedno z najpiękniejszych i przyrodniczo najcenniejszych miejsc w Kampinoskim Parku Narodowym. Trasa biegnie zachodnim skrajem obszaru ochrony ścisłej „Sieraków”. Mijać będziemy m.in. bory sosnowe, bagienne obniżenia porośnięte olsami i łęgami oraz ukwiecone wiosną grądy. Podczas wędrówki istnieje możliwość zaobserwowania wielu leśnych ptaków – dzięciołów, myszołowa, jastrzębia, a w okresie wiosenno letnim można usłyszeć żurawia. Trasa rowerowa – Puszcza, Kampinoska, Sieraków – podąża dalej żółtym szlakiem turystycznym oraz czarnym szlakiem turystycznym w kierunku Dąbrowy Leśnej. Szlaki te doprowadzą nas jednak wcześniej do „Atomowej Kwatery Dowodzenia”. Jej budowę rozpoczęto w latach 60 ubiegłego wieku i prowadzono do lat 80. Prace jednak zostały zaprzestane, a obiekt przekazany Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu. Niestety w chwili obecnej jest ona opuszczona i zdewastowana. Do Warszawy wracamy ulicami: Estrady i Radiową. Trasa rowerowa – Puszcza Kampinoska, Sieraków – biegnie pięknymi leśnymi szlakami, z których możemy podziwiać fantastyczną przyrodę jak i miejsca pamięci. Zachęcam do odwiedzania Puszczy Kampinoskiej i odbywania pieszych jak i rowerowych wypraw.

MAPA – PUSZCZA KAMPINOSKA, SIERAKÓW

FILM – PUSZCZA KAMPINOSKA, SIERAKÓW

Puszcza Kampinoska, Góra Ojca, trasa rowerowa

Puszcza Kampinoska, Góra Ojca – to trasa rowerowa prowadząca przez część Puszczy Kampinoskiej sąsiadującej z miejscowością Laski. Naszą wycieczkę rozpoczynamy na parkingu przy ul. Jana Olbrachta. Po przejechaniu około 800 m, wskazaną ulicą, na wysokości sklepu „Biedronka”, skręcamy w prawo, w ul. Tadeusza Krępowieckiego, którą dojeżdżamy do ul. Górczewskiej. Następnie poruszamy się kolejno ulicami: Górczewską, Powstańców Śląskich, Dywizjonu 303, Lazurową, Antoniego Kocjana, Kartezjusza do ul. Sylwestra Kalińskiego. Dokładny plan trasy – Puszcza Kampinoska, Góra Ojca – został przedstawiony na załączonej poniżej mapie. Jadąc ul. Sylwestra Kalińskiego napotkamy pomnik Ignacego Boernera. Był on członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, a po odzyskaniu niepodległości służył w Wojsku Polskim. W 1925 roku po ukończeniu kursu oficerskiego otrzymał tytuł oficera Sztabu Generalnego. Następnie zajmował stanowiska ministerialne w kolejnych Rządach RP. Od jego nazwiska nosi nazwę rejon dzielnicy Bemowa w Warszawie – Boernerowo. Po dokonaniu zwrotu, obok wskazanego pomnika, wjeżdżamy na teren Parku Leśnego „Bemowo”. Przy wjeździe do Parku, od strony ul. Grotowskiej, znajduje się Pomnik Powstańców Obwodu AK „Żywiciel”. Przez Park przejeżdżamy wytyczonymi drogami gruntowymi i ścieżkami. Do Puszczy Kampinoskiej dojeżdżamy ulicami Estrady i Rękopis. Po osiągnięciu Puszczy Kampinoskiej w miejscu „Wólka Węglowa”, wkraczamy na zielony szlak rowerowy. Szlak ten doprowadzi nas do „Atomowej Kwatery Dowodzenia”. Jej budowę rozpoczęto w latach 60 ubiegłego wieku i prowadzono do lat 80. Prace jednak zostały zaprzestane, a obiekt przekazany Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu. Niestety w chwili obecnej jest ona opuszczona i zdewastowana. Przy wjeździe na teren „Kwatery”, opuszczamy szlak zielony i ruszamy szlakiem czarnym w kierunku „Nadłuża”. W miejscu tym napotykamy „Kamień Ułanów Jazłowieckich”, upamiętniający starcie oddziałów polskich i niemieckich,  pod „Wólką Węglową”, w dniu 19 września 1939 r. Dalej poruszając się szlakiem czarnym docieramy do miejscowości Sieraków, gdzie na wysokości kolejnego miejsca pamięci narodowej, dokonujemy zwrotu w lewo, w „Drogę Łączniczek AK”. Drogą tą, w czasie II Wojny Światowej, łączniczki poruszały się do obozu partyzanckiego w Wierszach. Droga jest łatwa do pokonana i prowadzi przez ładny las. Na jej końcu napotykamy szlaki: czerwony i niebieski. Dokonujemy zwrotu w lewo i niebieskim szlakiem poruszamy się w kierunku „Góry Ojca”. Jej nazwa związana jest z upamiętnieniem postaci ks. Władysława Korniłowicza, duchowego ojca Zakładu dla Niewidomych w Laskach. Obecnie toczy się jego proces beatyfikacyjny. Na grzbiecie góry znajduje się krzyż ustawiony tam w 1984 r., w setną rocznicę urodzin księdza oraz wieża obserwacyjna dla ochrony przeciwpożarowej. Górę opuszczamy szlakiem niebieskim, a następnie poruszamy się szlakiem żółtym, aż do Uroczyska Opaleń. Odnajdujemy w tym miejscu „Pomnik Żołnierzy AK”, upamiętniający młodych konspiratorów, którzy starli się tu z Niemcami w dniu 28 stycznia 1944 r. W gajówce stojącej na terenie uroczyska znajdował się magazyn broni. We wskazanym dniu, przy przeglądzie i czyszczeniu broni, zaskoczonych tam zostało, przez Niemców, 5 żołnierzy AK. Jednemu udało się wydostać z obławy, jeden zginął na miejscu, a 3 zostało schwytanych. Po opuszczeniu Puszczy Kampinoskiej ruszamy przez Laski i Klaudyn do Warszawy. Ostatnim terenem zielonym, przez który przejeżdżamy, to rezerwaty: Kalinowa Łąka i Łosiowe Błota. Trasa – Puszcza Kampinoska, Góra Ojca – umożliwia nam odwiedzenie kilku miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie Puszczy oraz podziwianie pięknej puszczańskiej przyrody. Trasa jest łatwa do pokonania i nie zmusza do szczególnego wysiłku. Trasę – Puszcza Kampinoska, Góra Ojca – ilustrują umieszczone poniżej, mapa oraz film.

MAPA – PUSZCZA KAMPINOSKA, GÓRA OJCA, TRASA ROWEROWA

FILM – PUSZCZA KAMPINOSKA, GÓRA OJCA, TRASA ROWEROWA

Puszcza Kampinoska, kamień A. Zboińskiego, trasa rowerowa

Puszcza Kampinoska, kamień A. Zboińskiego – jest to trasa, która poprowadzi nas przez obszar Puszczy Kampinoskiej sąsiadujący z Łomiankami. Spotkamy tu zarówno lasy iglaste, na terenach wydmowych, jak i liściaste w strefach podmokłych. Pod tekstem zamieszczone zostały linki, po otworzeniu których znajdziemy odpowiednio, mapę trasy wraz z wykresem wysokościowym oraz krótki film ilustrujący odwiedzane miejsca. Naszą wycieczkę rozpoczynamy na parkingu przed „DH Fort Wola” na ul. Górczewskiej. Wzdłuż tej ulicy biegnie ścieżka rowerowa, która nas poprowadzi do Al. Powstańców Śląskich. Na skrzyżowaniu tych ulic dokonujemy zwrotu w prawo i kolejno ulicami: Dywizjonu 303, Lazurową, Kocjana, Kartezjusza, Radiową, dotrzemy do Parku Leśnego „Bemowo”. Przez Park poprowadzi nas utwardzona leśna droga. Następnie ulicami: Opaleń, Arkuszową i Estrady, docieramy do drogowskazu oznaczającego początek szlaków turystycznych Puszczy Kampinoskiej: czarnego i żółtego. My wybieramy szlak czarny i nim zagłębiamy się w zielone tereny Puszczy. Szlak ten poprowadzi nas przez „Przedłuże”, obok Atomowej Kwatery Dowodzenia i miejsca straceń 1943 r., do „Nadłuża”. W miejscu tym napotkamy „Kamień Ułanów Jazłowieckich”, upamiętniający bitwę z okresu kampanii wrześniowej 1939 r. Pułk Ułanów Jazłowieckich, w dniu 19.09.1939 r., brawurową szarżą pod „Wólką Węglową” utorował drogę polskim oddziałom do walczącej stolicy. W szarży śmierć poniosło 105 ułanów. Pułk wzmocniony szwadronem 6. Pułku Ułanów Kaniowskich walczył w obronie Warszawy na odcinku od Wisły do ul. Czerniakowskiej. Przy wskazanym kamieniu dokonujmy zwrotu w prawo i żółtym szlakiem kierujemy się w miejsce zwane „Na Miny”. Znajdujemy tu kamień upamiętniający – Witolda Plapisa – współtwórcę Kampinoskiego Parku Narodowego. Na naszej trasie – Puszcza Kampinoska, kamień Andrzeja Zboińskiego – napotykamy szlak zielony i skręcamy w prawo na „ścieżkę dydaktyczną do Starego Dębu”. Prowadzi ona nas do celu naszej wycieczki – kamienia Andrzeja Zboińskiego – który był Prezesem Mazowieckiego klubu Górskiego Matragona, pomysłodawcą oraz organizatorem pieszych maratonów w Puszczy Kampinoskiej. Po chwili odpoczynku, opuszczamy to miejsce szlakiem czerwonym, skręcając w lewo. Szlak ten prowadzi nas podmokłą leśną ścieżką do „Mogilnego Mostku” i dalej przez „Białą Górę”, do miejsca zwanego „Na Krzyżówkach”. Szlak czerwony opuszczamy skręcając w lewo, w leśną drogę, którą jedziemy do napotkania zielonego szlaku prowadzącego do Sierakowa. Przez tą miejscowość przemieszczamy się asfaltową ulicą, aż do napotkania po prawej stronie leśnej drogi „Łączniczek AK” – przy wjeździe na tę drogę znajduje się pomnik żołnierzy AK, którzy VI 1944 r. wpadli pod Sierakowem w zasadzkę i zostali zamordowani przez hitlerowskich żandarmów. Droga jest łatwa do pokonania i prowadzi przez ładny malowniczy las. Na jej końcu napotkamy szlak czerwony i niebieski, dokonujemy zwrotu w prawo i jedziemy dalej szlakiem niebieskim prowadzącym do ul. 3 Maja w Laskach. Następnie kierujemy się ulicami: Karola Szymanowskiego i  Witolda Lutosławskiego do „Rezerwatu Kalinowe Błota”. Ścieżkami biegnącymi przez ten Rezerwat, a następnie przez „Rezerwat Łosiowe Błota” docieramy do ul. Kocjana i tymi samymi ulicami jak na początku wycieczki wracamy na ul. Górczewską. Podczas przejazdu przez rezerwaty należy uważać na otaczający las gdyż można spotkać „Łosie”. Trasa – Puszcza Kampinoska, kamień A. Zboińskiego – pozwala nam zobaczyć różne oblicza przyrody Puszczy Kampinoskiej oraz kilka miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi. Zachęcam do pokonania proponowanej trasy, dodatkowe informacje statystyczne o trasie dostępne będą na umieszczonej poniżej mapie trasy.

MAPA – PUSZCZA KAMPINOSKA, KAMIEŃ A. ZBOIŃSKIEGO

FILM – PUSZCZA KAMPINOSKA, KAMIEŃ A. ZBOIŃSKIEGO