Roztocze, Horyniec-Zdrój, Trasa rowerowa.

Trasa rowerowa, Roztocze, Horyniec-Zdrój, biegnie pięknymi szlakami położonymi w okolicach miejscowości Horyniec-Zdrój. Poniżej wpisu znajdują się linki do mapy ze zdjęciami oraz filmu, które ilustrują naszą wycieczkę. Opuszczając Horyniec-Zdrój przejeżdżamy obok zalewu położonego w lesie, gdzie dominującym zbiorowiskiem leśnym jest zniekształcony grąd wysoki. Gatunkami charakterystycznymi dla grądu wysokiego są: grab zwyczajny, buk zwyczajny, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, dąb szypułkowy. Trasa rowerowa, Roztocze, Horyniec-Zdrój, prowadzi nas dalej leśnymi drogami do Cerkwi Greckokatolickiej PW. ŚW. Praskewy, która należy do najstarszych i najlepiej zachowanych obiektów drewnianego budownictwa cerkiewnego w Polsce. Położona jest na wzgórzu, otoczona jest murem z kamienia bruśnieńskiego, stąd również charakter obronny tej budowli. Cerkiew jest obiektem o charakterze późnogotyckim, zbudowaną na rzucie trzech kwadratów. Na ścianie ikonostasowej oraz w prezbiterium zachowała się polichromia malowana na drewnie. Jadąc trasą rowerową, Roztocze, Horyniec-Zdrój i podziwiając wspaniałe roztoczańskie widoki, docieramy do podnóża wzniesienia zwanego „buczyną” nie opodal wsi Nowiny Horynieckie. Usytuowana jest tu drewniana Kaplica Matki Bożej, zbudowana w 1893 r. w miejscu starszego obiektu. W otoczeniu kaplicy wybija kilka silnych źródeł lekko zmineralizowanej wody. Kaplica stanowi od dawna miejsce kultu okolicznych mieszkańców, a wodzie przypisuje się uzdrawiające działanie, szczególnie przy chorobach oczu. Trasa rowerowa, Roztocze, Horyniec-Zdrój, prowadzi nas przez piękny stary las do trzeciego charakterystycznego miejsca na naszej trasie, tzw.: „Świątyni Słońcka”. Przyjmuje się, że miejsce to służyło do kultu pogańskiego. Do dziś w miejscu tym przetrwało tylko kilka kamieni tworzących krąg, wraz z centralnie położonym kamieniem, który posiada wydrążony otwór. Według niektórych legend miał to być zegar astronomiczny, ukazujący ruch słońca, gdzie przez otwór w kamieniu miał padać promień słońca na odpowiedni kamień w kręgu, wyznaczający właściwą porę roku. Przebycie trasy rowerowej, Roztocze, Horyniec-Zdrój, pozwala nam podziwiać piękne roztoczańskie widoki, fantastyczne długowieczne bory jak i odwiedzić miejsca związane z historią tego regionu. Zachęcam do odbywania wycieczek rowerowych i odwiedzania Roztocza.

MAPA – ROZTOCZE, HORYNIEC-ZDRÓJ, TRASA ROWEROWA

FILM – ROZTOCZE, HORYNIEC-ZDRÓJ, TRASA ROWEROWA

Roztocze, Cieszanów, Trasa rowerowa.

Trasa rowerowa – Roztocze, Cieszanów – biegnie pięknymi roztoczańskimi drogami. Poniżej wpisu znajdują się linki do mapy ze zdjęciami oraz filmu, które ilustrują szczegółowo naszą trasę. Początek trasy rowerowej – Roztocze, Cieszanów – znajduje się jak nazwa trasy wskazuje w Cieszanowie. Jest to malownicze miasteczko położone w dolinie rzeki „Brusienki”, która swój początek bierze na krańcach Roztocza Południowego. Prowadzone w tym rejonie badania archeologiczne wykazały ślady osadnictwa z epoki neolitu (ok. 2000 – 1700 r. p.n.r.). Właściwe dzieje Cieszanowa można jednak śledzić od XVI w. Pierwszą źródłową wzmianką o Cieszanowie jest zapis w Lubelskiej Księdze Podkomorskiej z 1496 r. W okolicach tego miasteczka znajduje się wiele obiektów zabytkowych, które warto odwiedzić, niektóre z nich to prawdziwe perły. Należy do nich niewątpliwie drewniana cerkiew w Gorajcu (XVI w.). Godne uwagi są też inne tutejsze cerkwie (w części zamienione na kościoły), zarówno te stare – drewniane, jak i nowsze – murowane, będące ozdobą wielu miejscowości. Po opuszczeniu Cieszanowa, trasa rowerowa – Roztocze, Cieszanów – prowadzi nas przez wieś Nowe Sioło w kierunku „Rezerwatu Przyrody Jedlina”. Obejmuje on fragmenty ponad 120-letnich drzewostanów jodłowych i mieszanych z udziałem jodły, dębu, sosny, świerku, brzozy i grabu, będących rzadkością na obszarze Płaskowyża Tarnogrodzkiego.  Dzięki stosunkowo małej ingerencji człowieka chronione drzewostany utrzymały „puszczański” charakter, z dużą liczbą drzew martwych, na których rozwijają się zbiorowiska mchów, porostów i grzybów. W rezerwacie zachowało się też wiele drzew, głównie jodeł i dębów o wymiarach pomnikowych (średnica licznych drzew na wysokości 1,30 m od ziemi przekracza 1 m, a ich wysokość dochodzi do 40 m). Jadąc dalej trasą rowerową – Roztocze, Cieszanów – docieramy do miejscowości Horyniec Zdrój. Najstarsza wzmianka o Horyńcu pojawia się w 1444 r. Za sprawą rodu Ponińskich Horyniec stał się uzdrowiskiem i znanym ośrodkiem kultury. Lecznicze właściwości tutejszych źródeł siarczanowych znane są od dawna. Miała tu bywać w celach zdrowotnych Marysieńka Sobieska, a nawet sam król Sobieski. W latach 30 XX w. w Horyńcu było 16 pensjonatów oferujących 500 miejsc. Niestety wszystkie urządzenia kąpielowe jak i pensjonaty zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. Próby odtworzenia uzdrowiska prowadzono od 1957 r. Obecnie na jego terenie działa kilka ośrodków sanatoryjnych. Po opuszczeniu uzdrowiska kierujemy się trasą rowerową – Roztocze, Cieszanów – w kierunku wioski Nowiny Horynieckie. Jednak nie wjeżdżamy do tej miejscowości lecz wspinamy się asfaltową drogą na Górę Brusno, która znajduje się przed nami. Krajobraz Roztocza budują obszerne i rozłożyste wzniesienia o charakterze płaskowyżów, o silnie rozwiniętych równaniach wierzchowinowych, przeciętnej wysokości 300-360 m n.p.m., przy deniwelacjach dochodzących do 100 m. Do najwyższych wzniesień tego rejonu należą – Wielki Dział 390,4 m n.p.m., Krągły Goraj 388,7 m n.p.m i Długi Goraj 391,5 m n.p.m. Na szczycie wzniesienia, obok wieży przeciwpożarowej, dokonujemy zwrotu w lewo i zjeżdżamy w dół góry. Podczas zjazdu możemy podziwiać kamieniołom znajdujący się na zboczu góry oraz piękną panoramę, która rozpościera się przed nami. Trasa rowerowa – Roztocze, Cieszanów – prowadzi nas dalej przez wieś Nowe Brusno do Cieszanowa. Obok naszej trasy znajduje się pomnik upamiętniający mieszkańców wsi Rudka, którzy zginęli 19 IV 1944 r. po ataku UPA, oraz Cerkiew Greckokatolicka pw. Przenajświętszej Bogarodzicy. Trasa rowerowa – Roztocze, Cieszanów – biegnie pięknymi i malowniczymi drogami Roztocza. Trasa ma długość około 50 km, podczas jej pokonywania możemy podziwiać piękne widoki i fantastyczne lasy. Wszyscy, którzy lubią zdobywać wzniesienia też będą mogli się wykazać. Zachęcam do odwiedzania Roztocza i cieszenia się pięknymi krajobrazami.

MAPA – ROZTOCZE, CIESZANÓW, TRASA ROWEROWA

FILM – ROZTOCZE, CIESZANÓW, TRASA ROWEROWA