Puszcza Kampinoska, Mogilny Mostek, Trasa rowerowa.

Trasa rowerowa – Puszcza Kampinoska, Mogilny Mostek – prowadzi leśnymi drogami i ścieżkami położonymi na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Poniżej wpisu znajdują się linki do mapy ze zdjęciami oraz filmu, które ilustrują wycieczkę. Warszawę opuszczamy ul. Górczewską i jedziemy przez Stare Babice i Lipków do Puszczy Kampinoskiej. Na skrzyżowaniu w Lipkowie dokonujemy zwrotu w lewo i wjeżdżamy na niebieski szlak turystyczny, którym jedziemy w kierunku Zaborowa Leśnego. Po napotkaniu żółtego szlaku turystycznego dokonujemy zwrotu w prawo i tym szlakiem podążamy do wsi Truskaw. Na tym odcinku trasa jest przyjazna dla rowerzystów, ścieżki i drogi są łatwe do pokonania, a otaczający nas las prezentuje nam wspaniałe cienie i kolory. We wsi Truskaw trasa rowerowa – Puszcza Kampinoska, Mogilny Mostek – wkracza na czarny szlak turystyczny, a zarazem na ścieżkę dydaktyczną „Do Karczmiska”. Odcinek ten wiedzie przez bogaty siedliskowo teren: śródleśne łąki, jałowczyska, turzycowiska, bory sosnowe świeże i mieszane, grady, podmokłe łęgi z fragmentami olsów. Możemy podziwiać charakterystyczne dla krajobrazu Puszczy Kampinoskiej naprzemienne występowanie piaszczystych wyniesień i bagnistych obniżeń u ich podnóża. Trasa rowerowa – Puszcza Kampinoska, Mogilny Mostek – po napotkaniu czerwonego szlaku turystycznego dokonuje zwrotu w prawo i przez „Ćwikowa Górę” prowadzi do Cmentarza w Palmirach. W miejscu tym możemy chwilę odpocząć i zapoznać się z informacjami umieszczonymi na rozstawionych tablicach. Kolejny etap trasy rowerowej – Puszcza Kampinoska, Mogilny Mostek - prowadzi przez „Białą Górę” do Mogilnego Mostku. Na południe od Łomny i Palmir, pośród borów znajduje się wąska dolina Wilczej Strugi z olszowymi łęgami. Na tej strudze w otoczeniu łęgów znajduje się właśnie Mogilny Mostek. Znajdujące się tu olchy rosną na charakterystycznych kępach, wznoszących się nad powierzchnią wody. Na kępach tych rosną także czeremchy, jarzębiny, kaliny, kruszyny, paprocie. Pośród nich kwitną wczesną wiosną żółte kwiaty kaczeńców, a w czerwcu kosaćce żółte. W pogodne dni jest to ładne malownicze miejsce, które warto odwiedzić, natomiast w pochmurne dni jest ono mroczne i odnosi się wrażenie, że znajdujemy się w mrocznej baśniowej krainie. Trasa rowerowa – Puszcza Kampinoska, Mogilny Mostek prowadzi dalej czerwonym szlakiem turystycznym do „Kamienia A. Zboińskiego”, gdzie wkraczamy na zielony szlak turystyczny. Kolejna zmiana kierunku następuje przy „Kamieniu W. Plapisa”, gdzie skręcamy w lewo na żółty szlak turystyczny, którym jedziemy do granic Kampinoskiego Parku Narodowego. Na odcinku tym przejeżdżamy obok „Kamienia Ułanów Jazłowieckich”. Do Warszawy wracamy ul. Radiową. Trasa rowerowa – Puszcza Kampinoska, Mogilny Mostek – prowadzi pięknymi leśnymi ścieżkami Kampinoskiego Parku Narodowego, możemy podziwiać piękną puszczańską przyrodę oraz miejsca związane z historią kraju. Zachęcam do wycieczek szlakami turystycznymi Puszczy Kampinoskiej.

MAPA – PUSZCZA KAMPINOSKA, MOGILNY MOSTEK

FILM – PUSZCZA KAMPINOSKA, MOGILNY MOSTEK

Puszcza Kampinoska, kamień A. Zboińskiego, trasa rowerowa

Puszcza Kampinoska, kamień A. Zboińskiego – jest to trasa, która poprowadzi nas przez obszar Puszczy Kampinoskiej sąsiadujący z Łomiankami. Spotkamy tu zarówno lasy iglaste, na terenach wydmowych, jak i liściaste w strefach podmokłych. Pod tekstem zamieszczone zostały linki, po otworzeniu których znajdziemy odpowiednio, mapę trasy wraz z wykresem wysokościowym oraz krótki film ilustrujący odwiedzane miejsca. Naszą wycieczkę rozpoczynamy na parkingu przed „DH Fort Wola” na ul. Górczewskiej. Wzdłuż tej ulicy biegnie ścieżka rowerowa, która nas poprowadzi do Al. Powstańców Śląskich. Na skrzyżowaniu tych ulic dokonujemy zwrotu w prawo i kolejno ulicami: Dywizjonu 303, Lazurową, Kocjana, Kartezjusza, Radiową, dotrzemy do Parku Leśnego „Bemowo”. Przez Park poprowadzi nas utwardzona leśna droga. Następnie ulicami: Opaleń, Arkuszową i Estrady, docieramy do drogowskazu oznaczającego początek szlaków turystycznych Puszczy Kampinoskiej: czarnego i żółtego. My wybieramy szlak czarny i nim zagłębiamy się w zielone tereny Puszczy. Szlak ten poprowadzi nas przez „Przedłuże”, obok Atomowej Kwatery Dowodzenia i miejsca straceń 1943 r., do „Nadłuża”. W miejscu tym napotkamy „Kamień Ułanów Jazłowieckich”, upamiętniający bitwę z okresu kampanii wrześniowej 1939 r. Pułk Ułanów Jazłowieckich, w dniu 19.09.1939 r., brawurową szarżą pod „Wólką Węglową” utorował drogę polskim oddziałom do walczącej stolicy. W szarży śmierć poniosło 105 ułanów. Pułk wzmocniony szwadronem 6. Pułku Ułanów Kaniowskich walczył w obronie Warszawy na odcinku od Wisły do ul. Czerniakowskiej. Przy wskazanym kamieniu dokonujmy zwrotu w prawo i żółtym szlakiem kierujemy się w miejsce zwane „Na Miny”. Znajdujemy tu kamień upamiętniający – Witolda Plapisa – współtwórcę Kampinoskiego Parku Narodowego. Na naszej trasie – Puszcza Kampinoska, kamień Andrzeja Zboińskiego – napotykamy szlak zielony i skręcamy w prawo na „ścieżkę dydaktyczną do Starego Dębu”. Prowadzi ona nas do celu naszej wycieczki – kamienia Andrzeja Zboińskiego – który był Prezesem Mazowieckiego klubu Górskiego Matragona, pomysłodawcą oraz organizatorem pieszych maratonów w Puszczy Kampinoskiej. Po chwili odpoczynku, opuszczamy to miejsce szlakiem czerwonym, skręcając w lewo. Szlak ten prowadzi nas podmokłą leśną ścieżką do „Mogilnego Mostku” i dalej przez „Białą Górę”, do miejsca zwanego „Na Krzyżówkach”. Szlak czerwony opuszczamy skręcając w lewo, w leśną drogę, którą jedziemy do napotkania zielonego szlaku prowadzącego do Sierakowa. Przez tą miejscowość przemieszczamy się asfaltową ulicą, aż do napotkania po prawej stronie leśnej drogi „Łączniczek AK” – przy wjeździe na tę drogę znajduje się pomnik żołnierzy AK, którzy VI 1944 r. wpadli pod Sierakowem w zasadzkę i zostali zamordowani przez hitlerowskich żandarmów. Droga jest łatwa do pokonania i prowadzi przez ładny malowniczy las. Na jej końcu napotkamy szlak czerwony i niebieski, dokonujemy zwrotu w prawo i jedziemy dalej szlakiem niebieskim prowadzącym do ul. 3 Maja w Laskach. Następnie kierujemy się ulicami: Karola Szymanowskiego i  Witolda Lutosławskiego do „Rezerwatu Kalinowe Błota”. Ścieżkami biegnącymi przez ten Rezerwat, a następnie przez „Rezerwat Łosiowe Błota” docieramy do ul. Kocjana i tymi samymi ulicami jak na początku wycieczki wracamy na ul. Górczewską. Podczas przejazdu przez rezerwaty należy uważać na otaczający las gdyż można spotkać „Łosie”. Trasa – Puszcza Kampinoska, kamień A. Zboińskiego – pozwala nam zobaczyć różne oblicza przyrody Puszczy Kampinoskiej oraz kilka miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi. Zachęcam do pokonania proponowanej trasy, dodatkowe informacje statystyczne o trasie dostępne będą na umieszczonej poniżej mapie trasy.

MAPA – PUSZCZA KAMPINOSKA, KAMIEŃ A. ZBOIŃSKIEGO

FILM – PUSZCZA KAMPINOSKA, KAMIEŃ A. ZBOIŃSKIEGO