Puszcza Kampinoska, Jesień 2012, Trasa rowerowa.

 

Trasa rowerowa, Puszcza Kampinoska, Jesień 2012, przebiega drogami i ścieżkami położonymi na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Poniżej wpisu znajdują się linki do mapy ze zdjęciami oraz filmu, które ilustrują naszą wycieczkę. Opuszczając Warszawę, ruszamy w kierunku Puszczy Kampinoskiej poprzez Stare Babice i Lipków. Dalej jedziemy przez Stanisławów i Mariew do Zaborowa, gdzie wjeżdżamy na niebieski szlak turystyczny. Nasza trasa biegnie kolejno szlakami turystycznymi: niebieskim, zielonym, żółtym, czerwonym i ponownie żółtym. Jadąc Trasą rowerową, Puszcza Kampinoska, Jesień 2012, mamy możliwość podziwiania różnorodnej roślinności położonej na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, odwiedzimy zarówno rejony podmokłe jak i te, które położone są na piaszczystych wydmach. Wędrując po puszczańskich szlakach, spotykamy obecnie wyludniające się wsie, resztki zabudowań i grunty porośnięte lasem na skutek zalesienia lub naturalnej sukcesji. W wielu miejscach pozostały tylko rosnące wśród młodników sosnowych pojedyncze drzewa owocowe oraz resztki zamieszkałych przez nietoperze piwnic. Na Trasie rowerowej, Puszcza Kampinoska, Jesień 2012, przykładem takiego obszaru są pozostałości po wsi „Ławy” gdzie możemy obserwować postępujące odradzanie się dzikiej przyrody. Jadąc dalej Trasą rowerową, Puszcza Kampinoska, Jesień 2012, znajdziemy się w okolicach dwu obszarów ochrony ścisłej: „Kalisko” i „Debły”. Obszar ochrony ścisłej „Kalisko” zajmuje fragment dużej niecki torfowiskowej przez środek której przepływa Kanał Zaborowski. Jest to jeden z najcenniejszych obszarów bagiennych w Kampinoskim Parku Narodowym. Miejsce występowania wielu ptaków wodno-błotnych i żerowania łosi, a także teren polowania ptaków drapieżnych i bociana czarnego. Obszar ochrony ścisłej „Debły” chroni grądy niskie, olsy i łęgi położone w bagiennej niecce oraz bory sosnowe i mieszane rosnące na stokach Nartowej Góry. Poruszając się Trasą rowerową, Puszcza Kampinoska, Jesień 2012, mamy możliwość podziwiania nie tylko bogactwa puszczańskiej przyrody ale także odwiedzamy miejsca pamięci. Na Ławskiej Górze przejeżdżamy obok krzyża upamiętniającego bitwę pod Budą Zaborowską, stoczoną w dniu 14 IV 1863 r., podczas Powstania Styczniowego. Obok miejscowości „Wiersze” napotykamy Pomnik Rzeczpospolitej Kampinoskiej upamiętniający partyzantów walczących na terenie Puszczy Kampinoskiej w czasie II Wojny Światowej. Trzecim miejscem pamięci na Trasie rowerowej, Puszcza Kampinoska, Jesień 2012, jest Mogiła Powstańców Styczniowych 1863 r. Zachęcam do wycieczek rowerowych przez piękny Kampinoski Park Narodowy i oczywiście do pokonania Trasy rowerowej, Puszcza Kampinoska, Jesień 2012.

MAPA – PUSZCZA KAMPINOSKA, JESIEŃ 2012, TRASA ROWEROWA.

FILM – PUSZCZA KAMPINOSKA, JESIEŃ 2012, TRASA ROWEROWA.

Puszcza Kampinoska, Wiersze, trasa rowerowa.

Trasa – Puszcza Kampinoska, Wiersze – prowadzi przez południową część Puszczy Kampinoskiej. Naszą wycieczkę rozpoczynamy na parkingu przy ul. Jana  Olbrachta. Następnie ulicami: Górczewską, Lazurową, Antoniego Kocjana, kierujemy się w kierunku Starych Babic i dalej Lipkowa. Przejazd przez Warszawę nie sprawia większych problemów gdyż obok ul. Górczewskiej oraz ul. Kocjana znajduje się ścieżka rowerowa, a na pozostałych ulicach ruch samochodów nie jest groźny. W Lipkowie, na skrzyżowaniu obok placu zabaw, dokonujemy zwrotu w lewo – ul. Akacjowa – i po przejechaniu około 100 m skręcamy w prawo – ul. Leśna. Następnie skręcamy w pierwszą leśną drogę, która znajduje się po lewej stronie ulicy. Poniżej załączona jest szczegółowa mapa jak i film, które ilustrują naszą wycieczkę. Po opuszczeniu Lipkowa, na trasie – Puszcza Kampinoska, Wiersze –  pokonujemy pierwszy leśny odcinek naszej trasy tzw. „Koczarski Las”. Leśna droga jest trochę wyboista ale nie powinna sprawiać większych problemów. Po wyjechaniu z lasu kierujemy się przez miejscowości Stanisławów i Mariew w kierunku Zaborowa. Odcinek naszej trasy pomiędzy miejscowościami Stanisławów i Zaborów oznaczony jest jako zielony szlak rowerowy. Następnie po napotykaniu niebieskiego szlaku turystycznego, dokonujemy ostrego zwrotu w prawo i kierujemy się do Puszczy Kampinoskiej przez „Zaborowskie Łąki”. Obok niebieskiego szlaku znajduje się „Cmentarz Wojenny 1939-1944”. Szlak ten prowadzi nas do miejsca oznaczonego jako „Wyględy Górne”, gdzie skręcamy w lewo i dalej podążamy zielonym szlakiem turystycznym. Na naszej trasie – Puszcza Kampinoska, Wiersze – możemy dostrzec pośród regenerującej się przyrody resztki fundamentów dawnej zabudowy wsi Ławy, która została wykupiona od właścicieli prywatnych na rzecz skarbu państwa. W 1800 r. znajdowała się tutaj osada Ławy z karczmą należącą do niejakiego Łączyńskiego – właściciela majątku ziemskiego k. Rokitna. Przy wjeździe na teren opuszczonej wsi znajduje się stary drogowskaz, wskazujący odległość z tego miejsca do Berlina oraz Moskwy. Jadąc dalej trasą – Puszcza Kampinoska, Wiersze – przejeżdżamy przez Ławską Górę oraz Dębową Górę, za którymi napotykamy żółty szlak turystyczny. Dokonujemy zwrotu w prawo i jedziemy żółtym szlakiem tzw. „Wierszowską Drogą”, aż do napotkania czerwonego szlaku turystycznego, którym podążamy do „Pomnika Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej”. W sierpniu i wrześniu 1944 r. miejscowość Wiersze oraz sąsiadujące z nią wioski Brzozówka, Truskawka, Janówek, Krogulec i Kiścinne stanowiły kwaterę zgrupowania partyzanckiego AK liczącego ok. 2,7 tys. żołnierzy. Przez dwa powstańcze miesiące teren ten – całkowicie wolny od okupanta – nazywano „Niepodległą Rzeczypospolitą Kampinoską”. Stąd przeprowadzano akcje dywersyjne i wypady, stąd wyruszały oddziały na pomoc powstańcom w Warszawie. W miarę jak osłabieniu ulegało natężenie walk powstańczych w Warszawie, rosła aktywność wojsk niemieckich w puszczy, a co za tym idzie zlikwidowane zostały partyzanckie siedziby znajdujące się w okolicy miejscowości Wiersze. Za pomnikiem dokonujemy zwrotu w prawo i wracamy na żółty szlak turystyczny, którym jedziemy do Pomnika Powstańców 1863 r. Przejeżdżamy przez ładny sosnowy las położony na malowniczych wydmach. Żółty szlak prowadzi nas trasą – Puszcza Kampinoska, Wiersze – dalej przez Zaborów Leśny do wsi Truskaw. Jest ona najstarszą wsią powstałą wewnątrz Puszczy Kampinoskiej, pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1419 r. Na zachodnim krańcu wsi, w miejscu dzisiejszego parkingu, stał folwark, w którym w 1863 r. zatrzymali się powstańcy z oddziału Walerego Remiszewskiego. W dniu 14 IV 1863 r. oddział ten stoczył bitwę z carskim wojskiem w lasach pod Buda Zaborowską. Ze wszystkich puszczańskich wsi Truskaw ucierpiał najbardziej podczas II wojny światowej. Niemcy spalili wieś dwukrotnie, pierwszy raz w 1939 r., a następnie w sierpniu 1944 r. Po opuszczeniu miejscowości Truskaw wracamy trasą – Puszcza Kampinoska, Wiersze – do Warszawy jadąc przez Hornówek, Lipków, Stare Babice. Trasa liczy blisko 60 km, biegnie drogami asfaltowymi jak i drogami i ścieżkami leśnymi. Polecam przedmiotowa trasę na sobotnią lub niedzielną wycieczkę.

MAPA – PUSZCZA KAMPINOSKA, WIERSZE

FILM – PUSZCZA KAMPINOSKA, WIERSZE

Puszcza Kampinoska, Ławy, trasa rowerowa

Puszcza Kampinoska, Ławy, to jedno z najładniejszych miejsc w Polsce. W przypadku wyznaczania trasy rowerowej lub jadąc rowerem przez Puszczę Kampinoską warto jest pamiętać o opuszczonej wsi Ławy. Jadąc zielonym szlakiem turystycznym z Zaborowa Leśnego do Roztoki możemy dostrzec pośród regenerującej się przyrody resztki fundamentów dawnej zabudowy wsi Ławy, która została wykupiona od właścicieli prywatnych na rzecz skarbu państwa. Przed rozpoczęciem wykupów we wsi żyło ponad 160 osób w 41 gospodarstwach, którzy prowadzili gospodarkę na ok. 460 ha gruntów rolnych. Nazwa wsi pochodzi od ław karczemnych. W 1800 r. znajdowała się tutaj osada Ławy z karczmą należącą do niejakiego Łączyńskiego – właściciela majątku ziemskiego k. Rokitna. Wędrując po puszczańskich szlakach, obecnie spotykamy wyludniające się wsie, resztki zabudowań i grunty porośnięte lasami na skutek zalesienia lub naturalnej sukcesji. W wielu miejscach pozostały tylko rosnące wśród młodników sosnowych pojedyncze drzewa owocowe oraz resztki zamieszkałych przez nietoperze piwnic. Obszar ochrony ścisłej „Kalisko” – utworzony w 1977 r., pow. 119,45 ha. Położony nieopodal Zaborowa Leśnego, zajmuje fragment dużej niecki torfowiskowej. Występuje tu cała gama zbiorowisk roślinnych typowych dla torfowisk niskich: zbiorowiska, szuwarowe, turzycowiska, zarośla wierzbowe oraz olsy i lęgi. Przez środek przepływa Kanał Zaborowski. Jest to jeden z najcenniejszych obszarów bagiennych w Parku. Miejsce występowania wielu ptaków wodno-błotnych i żerowania łosi, także teren polowania ptaków drapieżnych i bociana czarnego. Obszar ochrony ścisłej „Debły” – utworzony w 1997 r., pow.318,03 ha. Chroni grądy niskie, olsy i lęgi położone w bagiennej niecce oraz bory sosnowe i mieszane rosnące na stokach Nartowej Góry. Zgrupowania pomników drzew, matecznik zwierząt. Ławska Góra – okazała wydma z krzyżem upamiętniającym bitwę pod Budą Zaborowską, stoczoną w dniu 14 IV 1863 r. podczas powstania styczniowego. Puszcza Kampinoska, Ławy, to znakomite miejsce do którego warto się wybrać każdą porą roku.

FILM – PUSZCZA KAMPINOSKA, ŁAWY, TRASA ROWEROWA

Notka na podstawie informacji z Tablicy umieszczonej przez KPN obok resztek zabudowy wsi Ławy.