Roztocze, Puszcza Solska, Trasa rowerowa.

Trasa rowerowa – Roztocze, Puszcza Solska – prowadzi drogami położonymi na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Poniżej wpisu znajdują się linki do mapy ze zdjęciami oraz filmu, które ilustrują wycieczkę. W Józefowie położonym na granicy Puszczy Solskiej wjeżdżamy na zielony szlak turystyczny. W kamieniołomach znajdujących się obok Józefowa została wybudowana wieża widokowa, z której rozpościera się piękny widok na otaczające to miasteczko lasy. Zachęcam do odwiedzenia tego punktu widokowego. Trasa rowerowa – Roztocze, Puszcza Solska – przebiega w większości dobrymi utwardzonymi drogami, które nie sprawiają problemów rowerzystom. Pierwszym charakterystycznym punktem na naszej trasie jest „Fryszarka” gdzie przejeżdżamy drewnianym mostkiem nad rzeką „Sopot”. Kilkadziesiąt metrów dalej napotykamy pomnik upamiętniający miejsce, gdzie partyzanci wystawiali placówki w czasie II Wojny Światowej. Po przejechaniu około 10,5 km trasą rowerową – Roztocze, Puszcza Solska – opuszczamy zielony szlak turystyczny (asfaltową drogę) i dokonujemy zwrotu w lewo w drogę gruntową, która prowadzi do „Rezerwatu Czartowe Pole”. Jest to piękne miejsce nad rzeką „Sopot”, gdzie możemy obserwować puszczańską przyrodę z fantastycznie położonych ścieżek widokowych. Po opuszczeniu tego miejsca wkraczamy ponownie na zielony szlak turystyczny i jedziemy w kierunku miejsca oznaczonego jako „Błudek”. W latach 1944-1945 znajdował się tu obóz NKWD gdzie przetrzymywani byli żołnierze AK i BCH. Trasa rowerowa – Roztocze, Puszcza Solska – prowadzi dalej ładną leśną aleją w kierunku leśniczówki „Borowe Młyny”. Dokonujemy tu zwrotu w lewo na niebieski szlak rowerowy, którym jedziemy, aż do napotkania czarnego szlaku turystycznego. Poruszają się tą trasą możemy podziwiać z jednej strony ładny las sosnowy, a z drugiej piękny las mieszany, który schodzi zboczem do rzeki „Tanew”. Czarny szlak turystyczny prowadzi nas dalej przez „Rezerwat nad Tanwią”. Podziwiamy tu piękną przyrodę, fantastyczne progi wodne jak również możemy odwiedzić wzgórze o nazwie „Kościółek” lub „Zamczysko”, gdzie prowadzone były badania archeologiczne i odkryto ślady osadnictwa z VIII w. Trasa rowerowa – Roztocze, Puszcza Solska – prowadzi dalej przez Susiec,  Grabowicę, Hamernię do Józefowa. Ten odcinek naszej trasy biegnie przez trzy wzniesienia, z których możemy podziwiać ładne widoki na roztoczańskie doliny. Trasa rowerowa – Roztocze, Puszcza Solska – ma długość około 65 km i biegnie przez ładne zakątki Roztocza. Pokonując wyznaczoną trasę możemy podziwiać niezwykłą puszczańską przyrodę, miejsca związane z historią kraju jak też fantastyczne widoki. Zachęcam do odwiedzania Roztocza w tym oczywiście Puszczy Solskiej.

MAPA – ROZTOCZE, PUSZCZA SOLSKA

FILM – ROZTOCZE, PUSZCZA SOLSKA

Roztocze, Tarnogród-Józefów, trasa rowerowa

Roztocze, Tarnogród-Józefów – to trasa rowerowa, która poprowadzi nas drogami Roztocza położonymi pomiędzy miejscowościami Tarnogród i Józefów. Zamieszczone poniżej linki zawierają odpowiednio: mapę i film, ilustrujące przebieg trasy. Wyruszamy z Tarnogrodu kierując się do miejscowości Korchów Pierwszy. Droga jest asfaltowa i znajduje się na niej kilka małych pagórków. W miejscowości Korchów Pierwszy wjeżdżamy na polną drogę, którą kierujemy się do położonej w małej dolince miejscowości Chmielek. Jadąc wskazaną drogą pokonujemy lekki podjazd i zdobywamy pierwszą większą górkę, z której mamy ładny widok na okoliczne miejscowości i lasy. Po przejechaniu przez miejscowość Chmielek wspinamy się około 1,5 km podjazdem (droga asfaltowa) na kolejne wzniesienie i zjeżdżamy następnie w kierunku miejscowości Pisklaki i Szostaki. Za tymi miejscowościami dokonujemy zwrotu w lewo, na gruntową drogę, która poprowadzi nas do Aleksandrowa. Po przekroczeniu mostu na rzece Tanew, możemy jechać prosto do Aleksandrowa, lub dokonać zwrotu w prawo i kierować się do tej miejscowości leśnymi ścieżkami i duktami, przez wieś Kozaki Osuchowskie. Wskazana wioska, jak wiele innych na tym terenie, została spacyfikowana przez Niemców w dniu 29 kwietnia 1943 r., w ramach walk z partyzantami, których liczne oddziały znajdowały się na terenie Puszczy Solskiej oraz w Lasach Janowskich. W czasie II Wojny Światowej również okolice Aleksandrowa były terenem walk z oddziałami niemieckimi, a miejscowość ta była kilkakrotnie pacyfikowana za udzielanie pomocy partyzantom.  W czasie zawieruchy wojennej zginęło około 500 mieszkańców tej miejscowości. Po opuszczeniu Aleksandrowa – trasa Roztocze, Tarnogród-Józefów – prowadzi nas asfaltowymi drogami do Górecka Kościelnego. Przy moście na rzece Szum zlokalizowany jest cmentarz wojskowy. Znajdują się tam groby żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r. Najpierw w dniach 14-15 września 1939 r. oddziały Armii Kraków prowadziły walki z Niemcami na tym terenie, a następnie w dniach 25-26 września 1939 r. zgrupowanie gen.  Przedrzymirskiego próbowało przedrzeć się przez otaczające je oddziały niemieckie. W Górecku Kościelnym zlokalizowany jest modrzewiowy kościół parafialny pw. św. Stanisława z XVIII w., a na przepływającej tędy rzece Szum znajduje się  kapliczka „na wodzie” z XIX w., która jest otoczona 6 pomnikowymi dębami szypułkowymi. Dalej kierujemy się asfaltowymi drogami, biegnącymi malowniczymi lasami, przez Górecko Stare do Józefowa. Na trasie tej znajduje się jeden stromy podjazd, a po jego przejechaniu,  napotykamy pomnik poświęcony poległym w dniach 22 i 23 czerwca 1944 r. partyzantom, polskiego zgrupowania kpt. WICKA, przedzierającym się z hitlerowskiego okrążenia w Puszczy Solskiej.  Po dotarciu do Józefowa, kierujemy się do kamieniołomów, położnych na południowych peryferiach miasta. Znajduje się tam pomnik „Miszki Tatara” (Umer Achmołła Atamanow) dowódcy oddziału partyzanckiego z czasów II wojny światowej oraz punkt widokowy. Kamieniołomy w Józefowie są najwyżej położonym punktem na naszej trasie. Z wieży widokowej możemy podziwiać piękną panoramę Puszczy Solskiej i okolic Józefowa. Kolejne miejsce pamięci narodowej, położone na naszej trasie, znajduje się w miejscowości Osuchy. W lesie w Osuchach odnajdujemy cmentarz około 300 partyzantów Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, poległych w dniach 25-26 czerwca 1944 roku, w bitwie pod Osuchami (nazywanej też bitwą nad Tanwią lub Bitwą nad Sopotem). Była to największa bitwa partyzancka stoczona na terenie Lubelszczyzny podczas II Wojny Światowej. Osuchy to ostatnie miejsce naszej trasy – Roztocze, Tarnogród-Józefów – położone na granicy lasów puszczańskich. Do Tarnogrodu wracamy asfaltowymi drogami przez miejscowości: Łukowa, Chmielek, Szarajówka. Na odcinku tym znajduje się kilka wzniesień, które dają się zapamiętać naszym mięśniom. Trasa – Roztocze, Tarnogród-Józefów  – prowadzi drogami z których można podziwiać ładne widoki. Odwiedzamy też kilka miejsc upamiętniających wydarzenia z historii naszego kraju.

MAPA – ROZTOCZE, TARNOGRÓD-JÓZEFÓW

FILM – ROZTOCZE, TARNOGRÓD-JÓZEFÓW

Puszcza Solska, Roztocze, trasa rowerowa

Puszcza Solska na Roztoczu to piękny obszar leśny położony na wschodzie Polski, idealny do wyznaczania i pokonywania tras rowerowych.  Poniższy film przedstawia miejsca, które znajdują się blisko Józefowa, Czartowego Pola, Szumów na Tanwi. Na terenie Puszczy utworzony został Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej – 11 maja 1988 r. Całość jego powierzchni zajmuje 28980 ha z czego: lasy stanowią 85, 6%, grunty orne i użytki zielone 11,4%, wody i pozostałe grunty: 3%. W zdecydowanej części Park obejmuje Kotlinę Sandomierską w dorzeczu górnej Tanwi, Sopotu i Szumu oraz południowy skrawek Roztocza Środkowego. Położenie w rejonie dwóch odmiennych jednostek fizjograficznych powoduje, że jest to obszar bardzo atrakcyjny pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Dużą osobliwością geologiczną Parku są progi tektoniczne pochodzące z okresu tworzenia się Karpat. Są one wyraźnie widoczne w korytach rzek: Tanwi i Sopotu. W miejscach tych utworzone zostały dwa rezerwaty krajobrazowe „Nad Tanwią” i „Czartowe Pole”. REZERWATY: „Nad Tanwią” – krajobrazowy, o powierzchni 41,3 ha. Utworzony został w 1958 r. Położony jest w dolinie rzeki Tanew, u ujścia potoku Jeleń, w okolicach miejscowości Rebizanty. Lokalizacja rezerwatu w miejscu przełomu rzeki przez strefę krawędziową Roztocza w kierunku Kotliny Sandomierskiej decyduje o jego niespotykanych walorach krajobrazowych. Największa osobliwość rezerwatu stanowi ciąg 24 progów tworzących widowiskowe wodospady zwane szumami „szypotami” lub „szumami”. Poza granicami rezerwatu, na rzece Jeleń występuje największy wodospad Parku, który ma 1,5 m wysokości. „Czartowe Pole” – o powierzchni 63,7 ha. Utworzony został w 1958 r. Obejmuje on dolinę rzeki Sopot w miejscu gdzie przełamuje się ona przez krawędź Roztocza. Głęboka wcięta dolina powstała na skutek wymycia piaszczystych utworów czwartorzędowych. W korycie rzeki występują progi wycięte w wapieniach trzeciorzędowych, tworzące stopnie o postrzępionej linii. Rezerwat leśny „Bukowy las” – częściowy, utworzony w celu zachowania buczyny karpackiej wraz z licznie występującymi gatunkami górskimi i chronionymi. Rezerwat torfowiskowy „Obary” – obejmuje zasięgiem torfowiska z szeregiem drobnych oczek wodnych. Puszcza Solska, Roztocze, to miejsce, gdzie można odpocząć po ciężkim tygodniu pracy. Uważam, że każdy kto ma możliwość, powinien się tam wybierać na piesze wycieczki jak i rowerowe wyprawy. Znajdziemy tam zarówno ładne utwardzone drogi, które łatwo pokonać rowerem jak też możemy odkryć dość strome podjazdy. Puszcza Solska, Roztocze, to idealne miejsce na weekend.

FILM – PUSZCZA SOLSKA, ROZTOCZE

Notka przygotowana na podstawie informacji zawartych na tablicy informacyjnej umieszczonej przez „Parki Krajobrazowe Zamojszczyzny” obok Puszczy Solskiej.

Puszcza Solska, Czartowe Pole, trasa rowerowa

Puszcza Solska, Czartowe Pole, to jedno z najpiękniejszych miejsc Roztocza. W przypadku jazdy rowerem przez Puszczę Solską (Roztocze), Czartowe Pole jest obowiązkowym punktem każdej trasy rowerowej. Zamieszczony poniżej film powinien przybliżyć piękno tego miejsca. Czartowe Pole w Puszczy Solskiej jest rezerwatem krajobrazowo-leśnym, który został utworzony 21 VII 1958 r. na mocy Zarządzania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Zajmuje powierzchnię 63,71 ha z czego 26,66 ha objęto ochroną ścisłą a 37,05 ha częściową. Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona naturalnego krajobrazu roztoczańskiego i malowniczej doliny rzeki Sopot przecinającej strefę krawędziową Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej. Nazwa „Czartowe Pole” pochodzi od legendy głoszącej, że kiedyś „jeno czarci tam hasali” i odnosi się do śródleśnej polany – usytuowanej w jego obrębie. Rezerwat swoim zasięgiem obejmuje jednak nie tylko wspomnianą polanę, ale przede wszystkim dolinę rzeki Sopot wraz z serią wodospadów. Przez jego obszar przebiega ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna oznakowana kolorem niebieskim. Na terenie Rezerwatu znajdują się pozostałości dużego niegdyś zakładu przemysłowego Ordynacji Zamojskiej wybudowanego w połowie XVIII w. W latach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego zakład był dzierżawiony przez Lejbusia Kahan a następnie Całę Wax – właściciela drukarni hebrajskiej w Józefowie. Po śmierci Waxa dzierżawili go jego synowie. W latach trzydziestych XIX w. produkowano tu ok. 4000 ryz papieru tj. ok. 80% całej produkcji w guberni lubelskiej. Wytwarzano tu 9 gatunków papieru m.in. pakowy, drukowy, kancelaryjny i stemplowy. Do upadku papierni przyczyniła się bezpośrednio powódź mająca miejsce w 1849 r. i w 1870 r. oraz pożar w 1883 r. Odbudowa zakładu z powodu ogromnych zniszczeń stała się nieopłacalna. Puszcza Solska, Czartowe Pole, to miejsce, które mnie oczarowało i każdego lata staram się tam wybrać i wszystkich do tego zachęcam.

FILM – PUSZCZA SOLSKA, CZARTOWE POLE

Notka na podstawie informacji z Tablicy umieszczonej przy wejściu na teren Rezerwatu.