Puszcza Kampinoska, Ćwikowa Góra, Trasa rowerowa.

Trasa rowerowa, Puszcza Kampinoska, Ćwikowa Góra, biegnie pięknymi szlakami Kampinoskiego Parku Narodowego. Poniżej wpisu znajdują się linki do mapy ze zdjęciami oraz filmu, które ilustrują naszą wycieczkę. Warszawę opuszczamy ulicami: Radiową i Estrady. Na teren Puszczy Kampinoskiej wkraczamy obok Wólki Węglowej. Pierwszy etap trasy rowerowej, Puszcza Kampinoska, Ćwikowa Góra, prowadzi żółtym szlakiem turystycznym. Do charakterystycznych miejsc znajdujących się na tym odcinku trasy należy zaliczyć: Uroczysko Opaleń, Kamień Ułanów Jazłowieckich, Kamień Witolda Plapisa. Kolejny odcinek biegnie zielonym szlakiem turystycznym, a jego najbardziej malownicze kilometry to „Ścieżka dydaktyczna do Starego Dębu”. Podziwiamy tu obszar ochrony ścisłej „Sieraków” obejmujący ponad stuletnie olsy, łęgi, podmokłe łąki, ukwiecone na wiosnę grądy, a na wydmach bory sosnowe i mieszane. Trasa rowerowa, Puszcza Kampinoska, Ćwikowa Góra, prowadzi dalej obok „Pomnika Jeżyków”, przez Ćwikową Górę, do Pomnika Powstańców 1863 r. Pomnik Jeżyków, upamiętnia młodych ludzi walczących o wolność naszego kraju w czasie Drugiej Wojny Światowej. Ćwikowa Góra to wał wydmowy porośnięty wspaniałym, wiekowym lasem sosnowym. W Kampinoskim Parku Narodowym chroniony jest unikalny w Europie zespół wydm śródlądowych, pokrywających fragmenty tarasu nadzalewowego Wisły. Piaszczyste wzniesienia zostały usypane po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia przez wiatry wiejące z zachodu. Dwa główne pasma wydm mają od 1,5 do 5 km szerokości. Pasmo południowe ma długość 35 km natomiast pasmo północne 21 km. Suche wydmy o głęboko zalegających wodach gruntowych rozdzielone są bagnistymi obniżeniami. Mogiły Powstańców 1863 r. to miejsce upamiętniające młodych ludzi walczących w Powstaniu Styczniowym. Według badań ks. Dr Zbigniewa Skiełczyńskiego w „Mogile” spoczywa najprawdopodobniej 76 bezimiennych powstańców (na krzyżu jest 76 gwoździ, a one mają oznaczać liczbę pogrzebanych). Trasa rowerowa, Puszcza Kampinoska, Ćwikowa Góra, prowadzi nas dalej przez Zaborów Leśny do miejsca oznaczonego jako Wyględy Górne gdzie dokonujemy zwrotu w lewo i przez Mariew, Stanisławów i Lipków wracamy do Warszawy. Trasa rowerowa, Puszcza Kampinoska, Ćwikowa Góra, prowadzi pięknymi leśnymi drogami obok miejsc związanych z historią Polski jak również przez miejsca bogate pod względem przyrodniczym. Zachęcam do odwiedzania Kampinoskiego Parku Narodowego i przemierzania jego szlaków na rowerze lub pieszo.

MAPA – PUSZCZA KAMPINOSKA, ĆWIKOWA GÓRA, TRASA ROWEROWA

FILM – PUSZCZA KAMPINOSKA, ĆWIKOWA GÓRA, TRASA ROWEROWA

Puszcza Kampinoska, Wiersze, trasa rowerowa.

Trasa – Puszcza Kampinoska, Wiersze – prowadzi przez południową część Puszczy Kampinoskiej. Naszą wycieczkę rozpoczynamy na parkingu przy ul. Jana  Olbrachta. Następnie ulicami: Górczewską, Lazurową, Antoniego Kocjana, kierujemy się w kierunku Starych Babic i dalej Lipkowa. Przejazd przez Warszawę nie sprawia większych problemów gdyż obok ul. Górczewskiej oraz ul. Kocjana znajduje się ścieżka rowerowa, a na pozostałych ulicach ruch samochodów nie jest groźny. W Lipkowie, na skrzyżowaniu obok placu zabaw, dokonujemy zwrotu w lewo – ul. Akacjowa – i po przejechaniu około 100 m skręcamy w prawo – ul. Leśna. Następnie skręcamy w pierwszą leśną drogę, która znajduje się po lewej stronie ulicy. Poniżej załączona jest szczegółowa mapa jak i film, które ilustrują naszą wycieczkę. Po opuszczeniu Lipkowa, na trasie – Puszcza Kampinoska, Wiersze –  pokonujemy pierwszy leśny odcinek naszej trasy tzw. „Koczarski Las”. Leśna droga jest trochę wyboista ale nie powinna sprawiać większych problemów. Po wyjechaniu z lasu kierujemy się przez miejscowości Stanisławów i Mariew w kierunku Zaborowa. Odcinek naszej trasy pomiędzy miejscowościami Stanisławów i Zaborów oznaczony jest jako zielony szlak rowerowy. Następnie po napotykaniu niebieskiego szlaku turystycznego, dokonujemy ostrego zwrotu w prawo i kierujemy się do Puszczy Kampinoskiej przez „Zaborowskie Łąki”. Obok niebieskiego szlaku znajduje się „Cmentarz Wojenny 1939-1944”. Szlak ten prowadzi nas do miejsca oznaczonego jako „Wyględy Górne”, gdzie skręcamy w lewo i dalej podążamy zielonym szlakiem turystycznym. Na naszej trasie – Puszcza Kampinoska, Wiersze – możemy dostrzec pośród regenerującej się przyrody resztki fundamentów dawnej zabudowy wsi Ławy, która została wykupiona od właścicieli prywatnych na rzecz skarbu państwa. W 1800 r. znajdowała się tutaj osada Ławy z karczmą należącą do niejakiego Łączyńskiego – właściciela majątku ziemskiego k. Rokitna. Przy wjeździe na teren opuszczonej wsi znajduje się stary drogowskaz, wskazujący odległość z tego miejsca do Berlina oraz Moskwy. Jadąc dalej trasą – Puszcza Kampinoska, Wiersze – przejeżdżamy przez Ławską Górę oraz Dębową Górę, za którymi napotykamy żółty szlak turystyczny. Dokonujemy zwrotu w prawo i jedziemy żółtym szlakiem tzw. „Wierszowską Drogą”, aż do napotkania czerwonego szlaku turystycznego, którym podążamy do „Pomnika Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej”. W sierpniu i wrześniu 1944 r. miejscowość Wiersze oraz sąsiadujące z nią wioski Brzozówka, Truskawka, Janówek, Krogulec i Kiścinne stanowiły kwaterę zgrupowania partyzanckiego AK liczącego ok. 2,7 tys. żołnierzy. Przez dwa powstańcze miesiące teren ten – całkowicie wolny od okupanta – nazywano „Niepodległą Rzeczypospolitą Kampinoską”. Stąd przeprowadzano akcje dywersyjne i wypady, stąd wyruszały oddziały na pomoc powstańcom w Warszawie. W miarę jak osłabieniu ulegało natężenie walk powstańczych w Warszawie, rosła aktywność wojsk niemieckich w puszczy, a co za tym idzie zlikwidowane zostały partyzanckie siedziby znajdujące się w okolicy miejscowości Wiersze. Za pomnikiem dokonujemy zwrotu w prawo i wracamy na żółty szlak turystyczny, którym jedziemy do Pomnika Powstańców 1863 r. Przejeżdżamy przez ładny sosnowy las położony na malowniczych wydmach. Żółty szlak prowadzi nas trasą – Puszcza Kampinoska, Wiersze – dalej przez Zaborów Leśny do wsi Truskaw. Jest ona najstarszą wsią powstałą wewnątrz Puszczy Kampinoskiej, pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1419 r. Na zachodnim krańcu wsi, w miejscu dzisiejszego parkingu, stał folwark, w którym w 1863 r. zatrzymali się powstańcy z oddziału Walerego Remiszewskiego. W dniu 14 IV 1863 r. oddział ten stoczył bitwę z carskim wojskiem w lasach pod Buda Zaborowską. Ze wszystkich puszczańskich wsi Truskaw ucierpiał najbardziej podczas II wojny światowej. Niemcy spalili wieś dwukrotnie, pierwszy raz w 1939 r., a następnie w sierpniu 1944 r. Po opuszczeniu miejscowości Truskaw wracamy trasą – Puszcza Kampinoska, Wiersze – do Warszawy jadąc przez Hornówek, Lipków, Stare Babice. Trasa liczy blisko 60 km, biegnie drogami asfaltowymi jak i drogami i ścieżkami leśnymi. Polecam przedmiotowa trasę na sobotnią lub niedzielną wycieczkę.

MAPA – PUSZCZA KAMPINOSKA, WIERSZE

FILM – PUSZCZA KAMPINOSKA, WIERSZE