Puszcza Kampinoska, Leszno, Trasa rowerowa.

Trasa rowerowa – Puszcza Kampinoska, Leszno – prowadzi malowniczymi ścieżkami i drogami Kampinoskiego Parku Narodowego. Poniżej wpisu znajdują się linki do mapy i filmu, które ilustrują przedmiotową trasę rowerową. Pierwszy odcinek trasy biegnie drogą 580 łączącą Warszawę i miejscowość Leszno, położoną na południowym krańcu Puszczy Kampinoskiej. Odcinek ten jest łatwy i przyjemny do pokonania rowerem w sobotnie i niedzielne poranki, natomiast w inne dni proponuję dojechać do Leszna autobusem lub busem. Głównym elementem trasy rowerowej – Puszcza Kampinoska, Leszno – jest żółty szlak turystyczny im. Powstańców Warszawy – biegnący pomiędzy miejscowościami Leszno i Truskaw. Szlak ten prowadzi przez miejscowości i miejsca związane z polskimi powstaniami narodowymi i oddziałami partyzanckimi. Możemy podziwiać piękny zmienny krajobraz, wysokie wydmy i las o różnorodnym charakterze. Szlak jest interesujący o każdej porze roku, najładniejszy jesienią i śnieżną zimą. Żółty szlak turystyczny rozpoczyna swój bieg w Lesznie obok Neogotyckiego kościoła z 1898 r. Szlak biegnie przez piękne sosnowe lasy, w których możemy też spotkać dęby. Dominuje w tych lasach sosna zwyczajna (pospolita), a runo ma typowy dla borów charakter mszysto-krzewinkowy. Sosna zwyczajna jest najpospolitszym drzewem w Polsce. W Kampinoskim Parku Narodowym zajmuje około 65% powierzchni leśnej. Tworzy rozległe drzewostany na siedliskach boru świeżego i boru mieszanego, które występują na wydmowych piaskach Puszczy Kampinoskiej. Obok trasy rowerowej – Puszcza Kampinoska, Leszno – znajduje się Obszar Ochrony Ścisłej DEBŁY, który został utworzony w 1977 r. i ma powierzchnię 318,03 ha. Teren ten został pozostawiony siłom przyrody. Na jego terenie znajdują się bory mieszane, grąd niski i łęgi olszowe. Na Grabowym Grądzie znajduje się 28 Ławskich Dębów, okazałych dębów szypułkowych o obwodzie 200-470 cm. Można podziwiać bardzo bogate runo łęgowe, zawierające: niecierpek pospolity, ziarnopłon wiosenny, kruszczyk szerokolistny, kopytnik, szczyr trwały, śledziennicę skrętolistną. Jest to też ostoja łosi, dzików, saren, bobrów, borsuków, lisów i ptaków drapieżnych. Po przejechaniu ciekawego pod względem przyrodniczym odcinaka trasy rowerowej – Puszcza Kampinoska, Leszno – docieramy do miejscowości Wiersze. Znajduje się tu cmentarz z mogiłami 54 żołnierzy AK Grupy „Kampinos”. Na cmentarzu umieszczono urnę z ziemią z pobojowisk położonych na terenie Puszczy Kampinoskiej oraz tablica ku czci kapelanów zgrupowania, m.in. ks. Stefana Wyszyńskiego ps. „Radwan III”, późniejszego Prymasa Tysiąclecia. Dalej kierujemy się w kierunku Zaborowa Leśnego. Jest to jeden z moich ulubionych odcinków w Puszczy Kampinoskiej. Ładny pofałdowany teren znakomicie pokonuje się na rowerze. Na naszej trasie rowerowej – Puszcza Kampinoska, Leszno – napotykamy kolejne miejsce pamięci narodowej – Mogiłę Powstańców 1863 r. Jest to mogiła 76 młodych powstańców poległych 14 IV 1863 r. Ukrywający się w Puszczy Kampinoskiej słabo uzbrojony 250-osobowy oddział dowodzony przez Walerego Remiszewskiego stoczył walkę i został rozbity przez liczący 500 żołnierzy oddział carski. Na mogile umieszczony został metalowy krzyż z symboliczną liczbą 76 gwoździ, postawiony po odzyskaniu niepodległości. Po przejechaniu przez Zaborów Leśny ruszamy pięknym odcinkiem naszej trasy do miejscowości Truskaw. Jest to ostatni leśny odcinek trasy rowerowej – Puszcza Kampinoska, Leszno. Do Warszawy wracamy przez Lipków i Stare Babice. Trasa rowerowa ma długość około 62 km, ale można też pokonać sam odcinek leśny – żółty szlak turystyczny im. Powstańców Warszawy – który ma długość około 19,5 km. Trasa jest łatwa do pokonania i umożliwia odwiedzenie miejsc pamięci narodowej jaki i podziwianie pięknej puszczańskiej przyrody. Zachęcam do podziwiania pięknych terenów naszego kraju i wyruszania na piesze spacery lub pokonywanie leśnych ostępów na rowerze.

MAPA – PUSZCZA KAMPINOSKA, LESZNO

FILM – PUSZCZA KAMPINOSKA, LESZNO

Puszcza Kampinoska, Roztoka, trasa rowerowa.

Trasa rowerowa – Puszcza Kampinoska, Roztoka – przebiega dookoła trenów puszczańskich leżących nad „Kanałem Zaborowskim”. Wycieczkę rozpoczynamy na ul. Jana Olbrachta, dalej ruszamy ścieżką rowerową leżącą przy ul. Górczewskiej w kierunku Zaborowa. Poniżej wpisu umieszczone zostały linki do mapy oraz filmu, które ilustrują naszą wycieczkę. Na odcinku tym przejeżdżamy między innymi przez Borzęcin Duży, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z roku 1254. Obecnie we wsi znajduje się kościół pw. św. Wincentego Ferreriusza, wybudowany w roku 1855 jak również niedaleko położony jest cmentarz z klasycystyczną kaplicą grobową Róży Zakrzewskiej-Rykowskiej z roku 1838 oraz mogiłą rozstrzelanych w czasie II wojny światowej. Kolejną miejscowością na naszej trasie rowerowej – Puszcza Kampinoska, Roztoka – jest Zaborów. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z roku 1239. Wieś była gniazdem rodowym Zaborowskich herbu Rogala. Po III rozbiorze Rzeczypospolitej w 1795 r., Zaborów znalazł się w zaborze pruskim, w latach 1807-1814 w Księstwie Warszawskim, a od 1815 r. w zależnym od Rosji Królestwie Polskim. Na terenie Zaborowa położonych jest kilka obiektów wpisanych do rejestru zabytków m. in.: kościół pw. św. Anny z 1791 r., cmentarz rzymskokatolicki założony ok. 1830 r. o pow. 1,35 ha, zespół pałacowy Goldstandów z 2 połowy XIX w., zespół folwarczny z przełomu XIX/XX w. Po opuszczeniu Zaborowa poruszamy się nadal asfaltową drogą przez około 1,5 km, a następnie dokonujemy zwrotu w prawo i jedziemy zielonym szlakiem rowerowym. Po wjechaniu na teren Puszczy Kampinoskiej opuszczamy zielony szlak rowerowy i jedziemy „Drogą ceglaną” w kierunku wsi Łubiec, założonej około 1579 r.  Na skrzyżowaniu z drogą 579 dokonujemy zwrotu w prawo i jedziemy do Roztoki. W miejscu tym osiągamy półmetek naszej trasy rowerowej – Puszcza Kampinoska, Roztoka –  więc możemy chwilę odpocząć nad „Kanałem Zaborowskim”. Dolinka Roztoki to miejsce, w którym kiedyś przepływał niewielki strumień. W XVIII wieku z wód płynących przez Roztokę korzystały dwa młyny. Płynący tędy w przeszłości niewielki ciek nie odprowadzał wód do większej rzeki, lecz kończył się wśród bagien na północy. Już wówczas na południu roztockiej strugi znajdował się sztuczny ciek odwadniający łąki wsi Kępiaste, Łubiec i Zaborów. W celu zwiększenia wydajności łąk i usprawnienia odpływu wody z podmokłych terenów, rozbudowano system kanałów. W drugiej połowie XIX wieku przez dolinkę roztocką przepływał już Kanał Zaborowski, któremu obecny kształt nadały prace prowadzone w XX wieku. Dzisiaj odprowadza on wody do największego cieku wodnego w Puszczy Kampinoskiej, jakim jest Kanał Łasicy. Po opuszczeniu Roztoki nadal poruszamy się drogą 579, którą opuszczamy we wsi Kiścinne, dokonując zwrotu w prawo. Nową asfaltową drogą jedziemy do wsi Wiersze. Na wschodnim krańcu wsi pod lasem znajduje się pomnik „Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej” oraz cmentarz partyzancki AK z mogiłami 54 żołnierzy Grupy „Kampinos”. Na cmentarzu znajduje się urna zawierająca ziemię z pobojowisk w Puszczy Kampinoskiej oraz tablica ku czci kapelanów zgrupowania, m.in. ks. Stefana Wyszyńskiego ps. „Radwan II”, późniejszego prymasa Tysiąclecia. Dalej jedziemy asfaltową drogą przez wieś Janówek do małej polany, na której napotkamy czarny szlak turystyczny. Dokonujemy zwrotu w prawo i jedziemy czarnym szlakiem w kierunku Palmir. Na szlaku tym napotykamy kamień upamiętniający starcie polskiej Tankietki TKS-20 dowodzonej przez Edmunda Orlika z czołgiem niemieckim PzKpfw-35(t). Leśne ścieżki i drogi w tym miejscu nie są najprzyjemniejsze do pokonywania gdyż znajdują się na nich odcinki piaszczyste jak i podmokłe utrudniające jazdę na rowerze. W związku z tym, po ich przebyciu, warto jest chwilę zatrzymać się w Palmirach i odpocząć. Dalej jedziemy leśnymi drogami i ścieżkami przez miejscowość Pociecha i Sieraków. Do Warszawy wjeżdżamy ul. Radiową. Ostatnim zielonym obszarem przez który przejeżdżamy jest Rez. Kalinowa Łąka. Trasa rowerowa – Puszcza Kampinoska, Roztoka – biegnie przez większości dystansu asfaltowymi drogami. Na naszej trasie spotykamy kilka miejsc pamięci narodowej i możemy podziwiać piękno puszczańskiej przyrody.

MAPA – PUSZCZA KAMPINOSKA, ROZTOKA

FILM – PUSZCZA KAMPINOSKA, ROZTOKA

Notka została przygotowana przy wykorzystaniu informacji zawartych na stronach serwisów: „Serwis o Puszczy Kampinoskiej”, „Wikipedia, wolna encyklopedia”.

Puszcza Kampinoska, Wiersze, trasa rowerowa.

Trasa – Puszcza Kampinoska, Wiersze – prowadzi przez południową część Puszczy Kampinoskiej. Naszą wycieczkę rozpoczynamy na parkingu przy ul. Jana  Olbrachta. Następnie ulicami: Górczewską, Lazurową, Antoniego Kocjana, kierujemy się w kierunku Starych Babic i dalej Lipkowa. Przejazd przez Warszawę nie sprawia większych problemów gdyż obok ul. Górczewskiej oraz ul. Kocjana znajduje się ścieżka rowerowa, a na pozostałych ulicach ruch samochodów nie jest groźny. W Lipkowie, na skrzyżowaniu obok placu zabaw, dokonujemy zwrotu w lewo – ul. Akacjowa – i po przejechaniu około 100 m skręcamy w prawo – ul. Leśna. Następnie skręcamy w pierwszą leśną drogę, która znajduje się po lewej stronie ulicy. Poniżej załączona jest szczegółowa mapa jak i film, które ilustrują naszą wycieczkę. Po opuszczeniu Lipkowa, na trasie – Puszcza Kampinoska, Wiersze –  pokonujemy pierwszy leśny odcinek naszej trasy tzw. „Koczarski Las”. Leśna droga jest trochę wyboista ale nie powinna sprawiać większych problemów. Po wyjechaniu z lasu kierujemy się przez miejscowości Stanisławów i Mariew w kierunku Zaborowa. Odcinek naszej trasy pomiędzy miejscowościami Stanisławów i Zaborów oznaczony jest jako zielony szlak rowerowy. Następnie po napotykaniu niebieskiego szlaku turystycznego, dokonujemy ostrego zwrotu w prawo i kierujemy się do Puszczy Kampinoskiej przez „Zaborowskie Łąki”. Obok niebieskiego szlaku znajduje się „Cmentarz Wojenny 1939-1944”. Szlak ten prowadzi nas do miejsca oznaczonego jako „Wyględy Górne”, gdzie skręcamy w lewo i dalej podążamy zielonym szlakiem turystycznym. Na naszej trasie – Puszcza Kampinoska, Wiersze – możemy dostrzec pośród regenerującej się przyrody resztki fundamentów dawnej zabudowy wsi Ławy, która została wykupiona od właścicieli prywatnych na rzecz skarbu państwa. W 1800 r. znajdowała się tutaj osada Ławy z karczmą należącą do niejakiego Łączyńskiego – właściciela majątku ziemskiego k. Rokitna. Przy wjeździe na teren opuszczonej wsi znajduje się stary drogowskaz, wskazujący odległość z tego miejsca do Berlina oraz Moskwy. Jadąc dalej trasą – Puszcza Kampinoska, Wiersze – przejeżdżamy przez Ławską Górę oraz Dębową Górę, za którymi napotykamy żółty szlak turystyczny. Dokonujemy zwrotu w prawo i jedziemy żółtym szlakiem tzw. „Wierszowską Drogą”, aż do napotkania czerwonego szlaku turystycznego, którym podążamy do „Pomnika Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej”. W sierpniu i wrześniu 1944 r. miejscowość Wiersze oraz sąsiadujące z nią wioski Brzozówka, Truskawka, Janówek, Krogulec i Kiścinne stanowiły kwaterę zgrupowania partyzanckiego AK liczącego ok. 2,7 tys. żołnierzy. Przez dwa powstańcze miesiące teren ten – całkowicie wolny od okupanta – nazywano „Niepodległą Rzeczypospolitą Kampinoską”. Stąd przeprowadzano akcje dywersyjne i wypady, stąd wyruszały oddziały na pomoc powstańcom w Warszawie. W miarę jak osłabieniu ulegało natężenie walk powstańczych w Warszawie, rosła aktywność wojsk niemieckich w puszczy, a co za tym idzie zlikwidowane zostały partyzanckie siedziby znajdujące się w okolicy miejscowości Wiersze. Za pomnikiem dokonujemy zwrotu w prawo i wracamy na żółty szlak turystyczny, którym jedziemy do Pomnika Powstańców 1863 r. Przejeżdżamy przez ładny sosnowy las położony na malowniczych wydmach. Żółty szlak prowadzi nas trasą – Puszcza Kampinoska, Wiersze – dalej przez Zaborów Leśny do wsi Truskaw. Jest ona najstarszą wsią powstałą wewnątrz Puszczy Kampinoskiej, pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1419 r. Na zachodnim krańcu wsi, w miejscu dzisiejszego parkingu, stał folwark, w którym w 1863 r. zatrzymali się powstańcy z oddziału Walerego Remiszewskiego. W dniu 14 IV 1863 r. oddział ten stoczył bitwę z carskim wojskiem w lasach pod Buda Zaborowską. Ze wszystkich puszczańskich wsi Truskaw ucierpiał najbardziej podczas II wojny światowej. Niemcy spalili wieś dwukrotnie, pierwszy raz w 1939 r., a następnie w sierpniu 1944 r. Po opuszczeniu miejscowości Truskaw wracamy trasą – Puszcza Kampinoska, Wiersze – do Warszawy jadąc przez Hornówek, Lipków, Stare Babice. Trasa liczy blisko 60 km, biegnie drogami asfaltowymi jak i drogami i ścieżkami leśnymi. Polecam przedmiotowa trasę na sobotnią lub niedzielną wycieczkę.

MAPA – PUSZCZA KAMPINOSKA, WIERSZE

FILM – PUSZCZA KAMPINOSKA, WIERSZE

Puszcza Kampinoska, Teresin – Warszawa, trasa rowerowa

Puszcza Kampinoska, Teresin – Warszawa, trasa rowerowa, to znakomity szlak turystyczny. Naszą wycieczkę przez Puszczę Kampinoską rozpoczynamy w Teresinie, do którego można dojechać pociągiem z Warszawy Zachodniej. Zamieszczona poniżej mapa trasy rowerowej jak i film przybliżą opisaną tu wyprawę. Pierwszy etap wycieczki prowadzi drogą asfaltową z Teresina do Kampinosu, który po chwili opuszczamy ul. Partyzantów przechodzącą w drogę prowadzącą do osady Górki. My jednak po dotarciu do krzyża, który stoi po prawej stronie drogi, dokonujemy zwrotu w drogę polną znajdującą się po lewej stronie. Jadąc prosto docieramy do kilku szlaków (żółty, zielony i niebieski), które prowadzą nas do Muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego. Jadąc dalej zielonym szlakiem docieramy do „cm. Wojennego 1939 r.”. Spoczywa tu ponad 800 żołnierzy Armii „Poznań” i „Pomorze”, głównie z 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich i z 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, którzy w dniach 16-18 września 1939 roku, po dramatycznej bitwie nad Bzurą, szukając schronienia w Puszczy, polegli w walkach z Niemcami w okolicach osad Zamość, Górki i Cisowa. Kolejnym przystankiem na naszym zielonym szlaku jest Dąb Powstańców 1863 r. Liczący dziś około 300 lat dąb szypułkowy ma ponad 420 cm obwodu (w pierśnicy) i 18 m wysokości. Nie chodzi jedna tylko o jego imponujące rozmiary, ale o to, że dąb ten przywołuje wspomnienia związane z Powstaniem Styczniowym. Legenda głosi, że carscy kozacy wieszali na jego konarach młodych powstańców z oddziału Walerego Remiszewskiego, działającego w Puszczy Kampinoskiej w kwietniu 1863 r. W miejscu tym opuszczamy szlak zielony i dokonujemy zwrotu w kierunku wschodnim. Leśnymi duktami kierujemy się w kierunku Sosny Powstańców 1863 r., osada Górki. Na drzewie tym, podobnie jak na ww. Dębie, kozacy wieszali polskich powstańców. Dalej poruszamy się szlakiem zielonym w kierunku Roztoki. Niestety, w czasie naszej wycieczki szlak ten był na kilka kilometrów przed Roztoką zatopiony, dlatego po napotkaniu szlaku żółtego ruszyliśmy w kierunku Posady Łubiec. W miejscu tym wjechaliśmy na szlak czerwony, którym poprzez „Dużą Górę” dotarliśmy do Roztoki. Dalej poruszając się czerwonym szlakiem docieramy do Pomnika Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej. Po chwili odpoczynku, jadąc około 5,3 km czerwonym szlakiem, osiągamy miejsce nazywane „Karczmisko”. Dokonujemy zwrotu w prawo i czarnym szlakiem po przejechaniu około 2,3 km docieramy do parkingu w miejscowości Truskaw. Przez miejscowość Truskaw, Hornówek, Lipków, Stare Babice docieramy do Warszawy. Na naszej trasie spotykamy kilka miejsc o znaczeniu historycznym jak również możemy podziwiać lasy liściaste, iglaste oraz lasy mieszane Puszczy Kampinoskiej. Polecam trasę - Puszcza Kampinoska, Teresin – Warszawa - na letni dzień, ma ona długość około 65 km i przy spokojnej jeździe nie jest wyczerpująca. W umieszczonych poniżej linkach znajdziemy odpowiednio: mapę oraz film, które szczegółowo ilustrują trasę wycieczki.

MAPA – PUSZCZA KAMPINOSKA, TERESIN – WARSZAWA

FILM – PUSZCZA KAMPINOSKA, TERESIN – WARSZAWA